Dětská prostituce v České republice

Prostituce

Dětská prostituce v České republice

Zneužívání dětí za sexuálními účely se stává stále větším problémem. Množství dětských prostitutů stoupá a jejich věk stále klesá. Je alarmující, že v západní civilizaci je možné si na ulici zaplatit sex s desetiletým dítětem. Jak vypadá dětská prostituce v Čechách? Co k ní dospívající přivádí a co si o ní ti ostatní myslí? Nejen na to, se zaměříme v tomto článku.

Obsah:

Definice dětské prostituce

Prostituce znamená použití dítěte pro sexuální aktivity, za něž je poskytnuta, nabídnuta či slíbena odměna, kterou mohou být peníze nebo jiný způsob úhrady, protihodnoty, protislužby či protiplnění. A to bez ohledu na to, jestli je tato úhrada, slib nebo protislužba provedena či učiněna dítěti nebo někomu jinému.

Dítě může být pachatelem k prostituci získáno, přivedeno, přinuceno, zprostředkováno či nabízeno. Kromě peněz se může jednat o protihodnotu v podobě věcí nutných pro každodenní život (jídlo, pití, bydlení, přenocování), zboží (například nákup či televize pro rodinu, značkové oblečení, mobil), výhody, prospěchu, přízně (například ve škole, oddíle), omamných a psychotropních látek a mohou to být dokonce hračky. Milfait, R. (2008)

Příčiny prodeje vlastního těla

Dospívající dívky jsou více ohroženou skupinou než chlapci. S prostitucí začínají ve věku od 10 do 17 let, přičemž ji považují většinou za dočasné řešení finanční krize. Podle českých výzkumů jsou do sexu za peníze nuceny jednak ze strany rodičů nebo příbuzných, tak svedeny „zkušenou“ kamarádkou nebo prostituci provádějí ze své vlastní vůle kvůli penězům či nízkému sebevědomí.

Sklony k prostituci projevují dívky, které zažily v dětství sexuální násilí a chybí jim schopnost ochránit si osobní prostor. Často se k prodeji vlastního těla dostanou díky naivním představám o výdělečné práci hostesky, tanečnice či modelky.

Je mezi nimi hodně těch, které utekly z domova a nemají jinou dočasnou možnost výdělku. Sex je pro ně tak často nástrojem směny za možnost přespání, jídlo, alkohol či drogy. Zakusily týrání, zneužívání, neúspěchy ve škole. Chybí jim kvalitní rodinné zázemí.

Čtyři kroky k prostituci

 • Dítě nebo dospívající je ve většině případů do světa prostituce přiveden další osobou. Ta si nejdříve získá jeho důvěru a přislíbí mu ochranu.
 • V další fázi podporuje závislost na své osobě. Vzniká tak majetnický vztah mezi kuplířem a dětským prostitutem/prostitutkou. Často dochází ke změně jména, sociální izolaci, přerušení původních vztahových vazeb.
 • Třetím krokem je kontrola osobního prostoru. Kuplíř dohlíží na jídlo, oblečení, telefony a trestá v případě neposlušnosti. Vyžaduje dokazování lásky.
 • Následně přichází fáze totální dominance, kdy je z dívky či chlapce vytvořena oběť, která se stává loutkou v rukou kuplíře. Ti si nárokují sex zdarma, rozhodují o tom kde, s kým a za kolik bude mít jejich „sexuální otrok“ sex.

Z výzkumu neziskových organizací vyplývá, že asi každé čtvrté děvče a každý osmý chlapec byli během svého dětství obětí sexuálního ataku.

Je doloženo, že čím byl vstupní věk do prostituce nižší, tím častěji byli dospívající obětí fyzického a sexualizovaného násilí od zákazníků, kuplířů či provozovatelů různých podniků. Zdroj: Šance dětem

Specifika chlapecké prostituce

Bez ohledu na konkrétní sexuální orientaci chlapců, se dělí na heterosexuální a homosexuální. Ta heterosexuální se odehrává hlavně v bytech/privátech. Ta homosexuální může být provozována buď v salonech (gay kluby, bary, eskort), na ulici (veřejné toalety, parky, nádraží), nebo soukromě (pobyt u jednoho zákazníka delší dobu).

Je alarmující, že vstupní věk stále klesá a objevují se i chlapci ve věku 9 let! Na rozdíl od dívek je většina z nich po svém dvacátém roce pro zákazníky už nezajímavá. Většina dětských prostitutů mají za sebou ústavní výchovu, nemají ukončené základní vzdělání. Pocházejí z dysfunkčních rodin, kde často chybí otec, matka je promiskuitní či jsou vztahy v rodině jinak patologicky narušené.

Chlapci častěji než dívky konzumují drogy (omamné, psychotropní, alkohol) a jsou daleko více ohroženi nákazou pohlavními chorobami (kapavka, syfilis, HIV). Jsou také více zneužíváni v pornografickém průmyslu.

Komerční sexuální zneužívání dětí

Sexuální zneužívání dětí (CSA, children sexual abuse) se řadí do syndromu CAN (syndrom sexuálně zneužívaného, týraného a zanedbávaného dítěte) a představuje sexuální praktiky s dítětem, které pachatel dosahuje nucením, hrozbou, použitím násilí, zneužitím důvěry dítěte, své autority či vlivu, využitím bezmoci dítěte (například vztah závislosti, mentální či tělesné postižení).

Může se jednat i o situace, kdy zneuživatel přiměje nucením, hrozbou či násilím dítě k sexuálním praktikám s jinou osobou nebo ho přinutí k tomu, aby bylo svědkem sexuálního zneužití či jiných sexuálních aktivit aniž by se na nich ale muselo podílet. Pachatel může dále od dítěte požadovat, aby sledovalo soulož nebo pornografický materiál. Zneuživatel rovněž může pomocí informačních a komunikačních technologií požádat dítě o schůzku, aby s ním mohl provádět různé sexuální aktivity. Zdroj: Šance dětem

OSN odhaduje, že:

 • Celosvětově má 223 milionů dětí (150 milionů dívek a 73 milionů chlapců) zkušenost s praktikami komerčního sexuálního zneužívání či jinými formami sexuálního násilí.
 • Až 2 miliony jich je ročně vykořisťovaných v prostituci a pornografii.
 • Podle úřadu OSN pro drogy a kriminalitu bylo z identifikovaných obětí obchodu s lidmi sexuálně vykořisťováno třináct procent dívek a devět procent chlapců.

Dětská prostituce z pohledu dospívajících

 • Děti si dovedou představit prostituci jako zdroj financí. V Praze je to 20,1 procent a v Chebu až 31,9 procent dětí.
 • Studenti a studentky posledních ročníků pražských gymnázií poskytli tyto údaje - peníze za sex v životě přijalo 3,6 procent dívek a 1,8 procent chlapců.
 • Čtvrtina dívek a třetina chlapců si dovede představit, že by složitou situaci případně řešili sexem za peníze.
 • Asi každé páté dítě nemá zabudovaný automatický stereotyp pro odmítnutí takového způsobu obživy
 • Každé desáté dítě v Praze a každé třetí dítě v Chebu někdy vidělo prostitutku či prostituta v dětském věku na vlastní oči.
 • V českém pohraničí nabídli sex každému sedmému dítěti.
 • Častější zkušenost mají děti z Chebu, zejména žákyně devátých ročníků, které oslovují z pětiny německy hovořící sexuální turisté.

Zákon a trest

Uveďme si pro přehled paragrafy z českého trestního zákoníku týkající se dětské prostituce:

 • § 187 Pohlavní zneužití

Kdo vykoná soulož s dítětem mladším patnácti let nebo kdo je jiným způsobem pohlavně zneužije, bude potrestán odnětím svobody na jeden rok až osm let.

Kdo jiného přiměje, zjedná, najme, zláká nebo svede k provozování prostituce, nebo kdo kořistí z prostituce provozované jiným, bude potrestán odnětím svobody na šest měsíců až na čtyři léta, zákazem činnosti nebo propadnutím věci.

 • § 190 Prostituce ohrožující mravní vývoj dětí

Kdo provozuje prostituci v blízkosti školy, školského nebo jiného obdobného zařízení nebo místa, které je vyhrazeno nebo určeno pro pobyt nebo návštěvu dětí, bude potrestán odnětím svobody až na dvě léta.

 • § 191 Šíření pornografie
 • § 192 Výroba a jiné nakládání s dětskou pornografií
 • § 193 Zneužití dítěte k výrobě pornografie

Černá ruka konzumu a internetu

Internet hraje stále větší roli v nárůstu dětské prostituce a pornografie. Dívky zde vyhledávají jak klienti tak pasáci/kuplíři. Podle průzkumů byla každá pátá dívka a každý desátý chlapec už na internetu osloven někým dospělým k sexuální aktivitě za peníze. Přitom 25 % chlapců a 18,5 % dívek by proti tomu nebylo!

Více než 15 procent dětí vnímá prostituci jako příležitost vést luxusní život. Snaha vypadat stylově a trendy, mít značkové oblečení a moderní vybavení – i to jsou důvody – neustále vnucované komerčními médii, které přivádí děti a dospívající k sexu za peníze.

Otázce prevence prostituce jsme se věnovali na blogu ZDE.

Knihy k tématu

Komerční sexualizované násilí na dětech, René Milfait, Portál 2008

Dětská prostituce, Eva Vaníčková, Grada 2007

Prostituce z pohledu trestního práva a otázka její regulace, Tereza Válková, Diplomová práce 2015, ke stažení ZDE

Autor: 
Laura
Vstup na stránky je povolen pouze starším 18 let
Vstupujete na stránky se sexuálním obsahem. Kliknutím na vstoupit souhlasíte s následujícími podmínkami.

Stránky se sexuálním obsahem

Je mi více než osmnáct (18) let a potvrzuji, že jsem již dosáhl(a) zletilosti.

Pokud se nacházím ve státě, ve kterém je hranice zletilosti stanovena odlišně od České republiky (např. na 21 let), potvrzuji, že splňuji veškeré podmínky zletilosti a možnosti vstupu na uvedené stránky.

Zamezím, aby díky mému chování ke zde obsaženým datům přistupoval kdokoli nezpůsobilý či nezletilý.Můj zájem o všechny zde obsažené údaje a materiály je čistě soukromý a je určen pouze pro mou a jen mou vlastní potřebu.

Prohlašuji, že sexuálně zaměřený materiál mne nepohoršuje, neuráží a nejsem jim nijak ohrožen.Je mi známo, že veškeré obrazové a textové materiály na stránkách, na které jsem se rozhodnul vstoupit jsou chráněny autorským zákonem.

Jakékoli šíření obsahu nebo jeho částí bez předchozího písemného souhlasu provozovatele stránek je výslovně zakázáno.Jsem si vědom toho, že porušením některého z výše uvedených ustanovení se vystavuji riziku občanskoprávních sporů, případného i trestněprávního stíhání.

Potvrzením tohoto upozornění se již nebude upozornění na tomto počítači zobrazovat.

X

Přihlášení

Zapomněla jsi heslo?
Zašleme Ti nové na Tvou
emailovou adresu.