Průvodce TOP knihami o nevěře

Rady/Tipy

Průvodce TOP knihami o nevěře

Vybrali jsme pro vás 15 nejzajímavějších knih o nevěře na české knižní scéně. Jedná se jak o populárně naučné publikace, kde najdete mnoho zajímavých informací, teorií, souvislostí a rad na téma nevěry od odborníků na dané téma, tak o krásnou literaturu, která přináší příběhy ze života, do kterého vstoupila. Ať už hledáte radu jak se s nevěrou vypořádat, nebo si o ní chcete raději jen číst, z naší nabídky si určitě vyberete.

 

„Láska je složitá a nevěra ještě složitější. Je to však také okno jako žádné jiné, okno do zákoutí lidského srdce.“ Esther Perelová

Obsah:

Populárně naučné knihy

Nevěra - Pro podváděné a podvádějící

knihy o nevěře 1 bezpasaka.cz

Autor: Petr Šmolka

Nakladatelství, rok vydání:  Grada, 2010

Anotace: Rozšířená a zčásti přepracovaná populárně odborná monografie našeho předního poradce pro manželství, partnerské a rodinné vztahy nabízí i tentokrát vlastní pracovní definici pojmu nevěra a přehled jejích hlavních typů. Značnou pozornost věnuje možným zdrojům a motivacím promiskuitního jednání. Pro „postižené“ přináší řadu užitečných informací o možnostech svépomoci, odborníkům je věnována kapitola o poradenské pomoci. Čtivě podaný výklad je doplněn řadou konkrétních případů z praxe. Nevěru autor nechápe pouze jako poruchu vztahu, ale zároveň i jako šanci na pozitivní změnu.

Petr Šmolka je český psycholog a manželský poradce. Roku 1978 se stal poradcem v pražské manželské poradně, která byla v té době jediná v zemi. Od roku 2007 je vedoucím této poradny. Původně chtěl studovat matematiku a fyziku, ale přednáška psychologa z Výzkumného ústavu psychiatrického ho natolik zaujala, že se rozhodl pro studium psychologie. Po ukončení studia v roce 1969 působil nejprve jako odborný asistent na katedře psychologie Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze a posléze jako poradce v manželské poradně.

Nevěra - Co dělat, když se objeví někdo další

knihy o nevěře 2 bezpasaka.cz

Autor: Mira Kirshenbaum

Nakladatelství, rok vydání: Computer Press, 2009

Anotace: Tato kniha je záchranným kruhem pro lidi, kteří uvízli mezi dvěma partnery a pro všechny ostatní, jichž se nevěra týká.

Ocitli jste se v milostném trojúhelníku? Autorka této knihy vám pomůže řešit nelehké dilema. Aniž by nevěru obhajovala, zbavuje ji mýtů s moudrostí, humorem, spoustou selského rozumu a ze všeho nejvíce s hlubokou empatií ke všem zúčastněným. Z každé perspektivy, včetně dětské, předkládá jasná vodítka, jak se rozhodnout a čím se řídit, aby ten rozhodný krok byl krokem správným a dovedl vás k šťastnému životu s tím partnerem, který pro vás bude nejlepší. Odhaluje hlubokou pravdu, že to, že jste byli nevěrní, neznamená, že jste špatný člověk a že určité typy záletných vztahů mohou být dokonce pro některá manželství přínosem. Rozlišuje sedmnáct různých druhů nevěry a pomáhá čtenářům rozpoznat, který typ je ten jejich, co to pro jejich další život znamená.

Mira Kirshenbaum je autorkou několika bestsellerů o partnerských vztazích. Pracuje jako psychoterapeutka pro partnerské vztahy už více než 30 let.

Nevěra a co s ní

nevěra a co s ní Uzel bezpasaka.cz

Autor: Radim Uzel

Nakladatelství, rok vydání: Epocha, 2017

Anotace: … lásku jsme si přísahali, slovo jsme si navždy dali, v každé době věrni zůstaneme sobě… Snad. Stát se to může. I když nějaký škarohlíd by jistě mohl namítnout, že věrné a neutuchající milování Jeníka a Mařenky je spíše ojedinělým jevem balancujícím na vratké hranici statistické chyby. Říká se, že muži (Jeník promine) jsou prý již od přírody rodem polygamním, přelétavým, mravně nepevným a permanentně toužícím po cizích ložích, kdežto věrné a sexuálně zdrženlivé Mařenky s rukama v klíně tiše drží sošnou stráž u rodinného krbu, ve výše uvedeném případě u selské pece. Nu, jak která. Aniž bychom tím však chtěli skládat úlitbu věhlasným genderovým studiím, konstatujme, že skutečnost je daleko složitější. Doktor Radim Uzel, náš přední sexuolog, zúročil v této knize zkušenosti ze své mnohaleté poradenské praxe. Píše o nich poučeně, lehce a s odpouštějícím nadhledem. Vždyť nevěra má nejméně tolik podob jako láska.

Radim Uzel je český gynekolog, sexuolog a regionální politik, popularizátor sexuologie, čestný tajemník Společnosti pro plánování rodiny a sexuální výchovu, vysokoškolský pedagog. Publikoval mnoho populárních článků v tisku, rozhovorů, je autorem publicistických relací v rozhlase a v televizi. Každoročně se zúčastňuje desítek přednášek a besed v oblasti sexuální výchovy. Člen výboru Sexuologické společnosti České lékařské společnosti J. E. Purkyně

Přehodnocení nevěry

přehodnocení nevěry bezpasaka.cz

Autor: Esther Perelová

Nakladatelství, rok vydání: Jota, 2018

Anotace: Nevěra může pár připravit o vztah, štěstí i identitu. Přesto tuhle běžnou lidskou zkušenost často špatně chápeme. Co si máme myslet o tomto starobylém tabu – věci všeobecně zakazované, a přitom všeobecně praktikované? Proč lidé podvádějí – a to i ve šťastných manželstvích? Proč nevěra tolik bolí? A když řekneme nevěra, co přesně tím myslíme? Nepřipravují naše romantická očekávání spojená s manželstvím půdu pro zradu? Existuje něco takového jako manželství odolné proti nevěře? Je možné milovat víc než jednu osobu najednou? Může nevěra prospět našemu manželství? Věhlasná párová terapeutka Esther Perelová v této strhující knize, která se čte jedním dechem, splétá příběhy lidí ze skutečného života s pronikavou psychologickou a kulturní analýzou. 

O nevěře trochu jinak

o nevěře jinak bezpasaka.cz

Autor: Ida Myslikovjanová

Nakladatelství, rok vydání: Anag 2011

Anotace: Autorka se ve své knize zamýšlí mimo jiné nad tím, zda je opravdu normální být nevěrný, jak tvrdí náš "největší odborník na nevěru" Miroslav Plzák. Na rozdíl od něj Ida Myslikovjanová nevěru nebagatelizuje, ani ji nevnímá jako program přírody, s nímž bychom se měli naučit trvale žít.

Nevěra a její zvládání

jak zvládat nevěru bezpasaka.cz

Autor: Laura Janáčková

Nakladatelství, rok vydání: Maxdorf, 2008

Anotace: Na počátku manželství je téměř každý přesvědčen o tom, že nevěra je něco, co ho nemůže potkat. Statistiky ale uvádějí neúprosná čísla – během manželství je nevěrných 65 % ženatých mužů a 46 % vdaných žen, 60 % manželství se rozvádí, z toho u poloviny je důvodem nevěra. Publikace je jakousi pomocnou rukou pro každého, kdo se setkal s partnerovou nevěrou a musí ji nějak řešit. Seznamuje ho s možnými zdroji a motivacemi promiskuitního jednání, pomáhá mu zorientovat se v nastalé situaci, popisuje jednotlivé fáze psychického prožívání partnerovy nevěry, ukazuje, jak překonat počáteční šok, jak je možné bojovat se smutkem a vztekem, který ho ovládá, jak opět posílit sebevědomí, popisuje psychosomatické důsledky nevěry u podváděných. Shrnuje na příkladech prožitky žen a mužů, kteří jsou nuceni postavit se čelem k partnerově nevěře, a rozebírá základní možnosti vyřešení nevěry. Zabývá se ale i prožitky dětí, kterých se nevěra rodičů bezprostředně dotýká. Rozvod rodičů pro ně ve většině případů bývá už napořád určitým handicapem. Na konkrétních příkladech dokazuje, že se nevěra přežít dá a že není nutné ji vnímat jen jako poruchu vztahu, ale zároveň i jako šanci na pozitivní změnu.

Jak přežít nevěru

jak přežít nevěru bezpasaka.cz 2

Autor: Christophe Fauré

Nakladatelství, rok vydání: Portál, 2015

Anotace: Stačí jedna SMS, a nevěra vyjde najevo. Po jejím odhalení dochází v manželském nebo partnerském vztahu ke zraněním a nastává „emocionální tsunami“. Otřes prožívá zrazený partner i ten, kdo se nevěry dopustil. V okamžiku se partnerský pár ocitne na rozcestí a je postaven před množství otázek: Co se v našem vztahu stalo, že jsme dospěli až sem? Co uděláme? Zůstaneme spolu? Rozejdeme se? Jak se pochopit? Jak se zachová jeden a jak druhý? Najde ten oklamaný znovu důvěru? Bude ji chtít a umět získat? Je možné odpustit? Je možné zůstat spolu? Za předpokladu, že to tak oba partneři chtějí, je možné ztracenou důvěru opět získat a nerozejít se. Obnovení vztahu však vyžaduje oboustranné velké úsilí a hlavně čas.

Dr. Christophe Fauré je francouzský psychiatr, psychoterapeut, specialista na partnerskou problematiku a resilienci v náročných a nepříznivých životních situacích. Je autorem mnoha úspěšných rádcovských titulů s touto tematikou, zabývá se poradenskou činností, pořádá přednášky a semináře ve Francii i v dalších zemích, vystupuje v médiích.

Mýtus monogamie - Průvodce následky nevěry

monogamie je mýtus bezpasaka.cz

Autor: Peggy Vaughanová

Nakladatelství, rok vydání: Knižní klub

Anotace: Kalifornská autorka Peggy Vaughanová se stala mezinárodně uznávanou odbornicí na mimomanželské vztahy a ve své mimořádné knížce provází čtenáře problémy s nevěrou v celém vývoji, od podezírání přes konfrontace až po hojivý proces, který je nezbytný k uzdravení a z něhož pak pramení možnost získat novou sebedůvěru. Vytvořila tak výbornou příručku pro ženy i muže, kteří prožívají nevěru, popřípadě se z ní zotavují, a pomáhá také řešit dilema, zda je lepší napřít síly do záchrany manželství, a nebo se odhodlat k rozvodu. Jednoznačně podporuje myšlenku, že je vhodné vyhledat profesionální pomoc, a přináší mnoho praktických rad, prověřených dlouholetými zkušenostmi. Výborný rádce pro ženy i muže, kteří se zotavují z nevěry.

Beletrie

Naše sladké nevěry - Z deníku psychoterapeutky

sladká nevěra bezpasaka.cz

Autor: Zuzana Peterová

Nakladatelství, rok vydání: MarieTum, 2018

Anotace: Autorka zaměřuje svou pozornost na ošidné a již svou podstatou dráždivé téma nevěry. A činí tak v devíti příbězích způsobem, který je jí autorsky vlastní: tedy citlivě, vnímavě, praxí poučeně, napínavě a především vtipně.

Zuzana Peterová je česká novinářka a spisovatelka, která napsala vzpomínky na Otu Pavla. Pracuje jako psychoterapeutka na pražské Židovské obci a věnuje se lidem, kteří přežili holocaust a jejich dětem. Publikuje již řadu let, je členkou Klubu autorů literatury faktu a má za sebou několik úspěšných titulů.

Radosti a strasti nevěry

co s nevěrou bezpasaka.cz

Autor: Jakub Roland

Nakladatelství, rok vydání: OFTIS  2011

Anotace: Máte nějaké zkušenosti z nevěrou? Rozšiřte si obzory. Nevěra nechá málokoho chladným. A nezáleží na tom, zda ji zažil na vlastní kůži nebo se mu zatím vyhnula. Ve většině příběhů hraje nevěra důležitou roli a přináší svým aktérům radosti a strasti. Situace se postupně vyhrocují, komplikují, o lechtivé a často absurdní momenty není nouze. Příběhy jsou napínavé, humorné, smutné i radostné. Jsou psány s lehkostí a šarmem a oplývají bravurními dialogy. Jedenáct příběhů na dobrou noc, které vás nenechají lhostejnými a budete si je pamatovat nejen ráno, ale ještě dlouhou dobu. Příběhy se výborně hodí pro ty, kteří při čtení usínají. Měli byste je zvládnout přečíst, ještě než se odeberete do říše snů. Příběhy nejsou úplně vhodné pro silné prudérní čtenáře.

Recenze: Fakt intenzivní zážitek. Po bleskovém přečtení mě napadá, že to by snad měla být povinnost číst pro všechny, jejichž života se dotkla nevěra nebo nemají úplně idylické manželství. Souhlasím s předchozím příspěvkem, že naprosto ideální dávkování je si to dát s frťanem na dobrou noc. Vtipné a napínavé a na zamyšlení. (David, Karlovy Vary)

Nevěrná

nevěrná žena bezpasaka.cz

Autor: Vladimír Kavčiak

Nakladatelství, rok vydání: Polart 2009

Anotace: Román je příběhem mladé podnikavé Veroniky, která svoji práci upřednostňuje před rodinou. Její roli hospodyňky a matky zastupuje manžel Oldřich, starší středoškolský učitel. A právě on je obětí domácího násilí - Veronika ho ponižuje a zanedbává manželské povinnosti včetně sexu. Avšak náhodné setkání s bývalým spolužákem Václavem v ní probudí lásku. Naplno se jí oddá a stává se z ní úplně jiný člověk. Jenomže pro impotentního Václava je Veronika jen několikadenním flirtem. A tak se ponížená matka a manželka v jedné osobě pokorně vrací domů.

Noc jako stvořená pro nevěru

beletrie nevěra bezpasaka.cz

Autor: Zdena Frýbová

Nakladatelství, rok vydání: Šulc a Švarc, 2016

Anotace: Život inženýra Mojmíra Kučery je idylický až do chvíle, kdy je své manželce poprvé nevěrný. Drahuška je na rozdíl od Mariany atraktivní a Mojmírovi se zdá, že bez ní už nikdy nebude šťastný. Tragikomickým hrdinou románu je muž, který chce řečněním zapudit manželku, řídit její podnik a dokázat milence, že je chlap. Samolibý milenec, pánovitý manžel a nafoukaný podnikatel prohraje na celé čáře, jakmile ho Mariana s Drahuškou společně odkopnou.

Dvanáct šancí na nevěru

12 šancí na nevěru bezpasaka.cz

Autor: Libor Hörbe

Nakladatelství, rok vydání: Brána, 2018

Anotace: Tři páry víkendových chalupářů a jeden pár místních tvoří partičku veselých lidí okolo padesátky, kteří se spolu léta scházejí. Při jednom společném sezení v místní hospodě přijde tahoun společnosti, redaktor Petr Bauer, s nápadem třikrát o víkendech postupně vystřídat všechny muže z party u partnerek svých kamarádů. Zdánlivě nerealizovatelný hec se nakonec doopravdy rozjede a vyústí v sérii víkendů, kde se tito letití kamarádi poznávají zcela jinak, než jak jsou doposud zvyklí. Protože se předem dohodnou, že erotika není vyloučena a záleží na dohodě promíchaných dvojic, odehraje se během třech týdnů dvanáct velmi specifických návštěv a vztahy mezi přáteli se posunou do zcela nečekaných rovin. Experiment je nakonec opravdu dotažen až do konce a po něm se celá parta definitivně rozpadá. Na každý ze zúčastněných párů má tato akce, původně pouhá recese, zásadní vliv a po ní už nic není jako dřív.

Falešní hráči

kniha o nevěrné ženě bezpasaka.cz

Autor: Zdena Frýbová

Nakladatelství, rok vydání: Dialog, 1991

Anotace: Kniha vypráví o manželských problémech, a o tom, jak to dopadá, když se muž nezávazně zaplete s manželkou jiného muže. Nejen nevěra však hraje v tomto příběhu velkou roli. Jsou to lži, intriky, žárlivost, sobectví a dokonce i vražda. Příběh, od kterého se nejde odtrhnout.

Poslední dopis od tvé lásky

láska a nevěra bezpasaka.cz

Autor: Jojo Moyes

Nakladatelství, rok vydání: Ikar, 2017

Anotace: Mimořádně silný příběh vášně, nevěry a ztráty z pera respektované britské autorky Jojo Moyesové, který získal v roce 2011 prestižní ocenění The Romantic Novel of the Year Award. Novinářka Ellie při pátrání v archivu narazí na půlstoletí starý dopis, v němž neznámý muž žádá svoji milenku, aby opustila manžela. Ellie příběh, skrývající se za dopisem, okamžitě zaujme – i ona sama má poměr se ženatým mužem. Rok 1960. Jennifer Stirlingová leží v nemocnici po vážné autonehodě a na nic si nepamatuje – na manžela, na své kamarády, ani na to, jaká byla ona sama. Když se však vrátí z nemocnice domů a najde tajný dopis, pomalu se začíná rozpomínat na milence, kvůli kterému byla kdysi ochotná riskovat úplně všechno.

 

Mohlo by vás zajímat:

Staň se sexuálním expertem, aneb 10 knih, které nesmějí chybět v erotické knihovně

Erotické pomůcky 21.století - nové dimenze sexuálního potěšení

Malý a šikovný Satisfyer PRO Traveler

Rude Boy. Anální vibrátor pro pány s dvojitou stimulací mužského bodu G

 

 

      banner bezpasaka.cz   

 

porn banner bezpasaka.cz

 

banner holky na sex bezpasaka

© Bezpasaka.cz

Autor: 
Laura Panská
Vstup na stránky je povolen pouze starším 18 let
Vstupujete na stránky se sexuálním obsahem. Kliknutím na vstoupit souhlasíte s následujícími podmínkami.

Stránky se sexuálním obsahem

Je mi více než osmnáct (18) let a potvrzuji, že jsem již dosáhl(a) zletilosti.

Pokud se nacházím ve státě, ve kterém je hranice zletilosti stanovena odlišně od České republiky (např. na 21 let), potvrzuji, že splňuji veškeré podmínky zletilosti a možnosti vstupu na uvedené stránky.

Zamezím, aby díky mému chování ke zde obsaženým datům přistupoval kdokoli nezpůsobilý či nezletilý.Můj zájem o všechny zde obsažené údaje a materiály je čistě soukromý a je určen pouze pro mou a jen mou vlastní potřebu.

Prohlašuji, že sexuálně zaměřený materiál mne nepohoršuje, neuráží a nejsem jim nijak ohrožen.Je mi známo, že veškeré obrazové a textové materiály na stránkách, na které jsem se rozhodnul vstoupit jsou chráněny autorským zákonem.

Jakékoli šíření obsahu nebo jeho částí bez předchozího písemného souhlasu provozovatele stránek je výslovně zakázáno.Jsem si vědom toho, že porušením některého z výše uvedených ustanovení se vystavuji riziku občanskoprávních sporů, případného i trestněprávního stíhání.

Potvrzením tohoto upozornění se již nebude upozornění na tomto počítači zobrazovat.

X

Přihlášení

Zapomněla jsi heslo?
Zašleme Ti nové na Tvou
emailovou adresu.