Nevěra a sex za peníze v Čechách. Unikátní průzkum vás překvapí.

Zdraví

Nevěra a sex za peníze v Čechách. Unikátní průzkum vás překvapí.

Nevěře a sexu za peníze se věnuje průzkum, který vypracoval server Bezpasaka.cz. Unikátní studie, které se zúčastnilo přes 1800 respondentů, přinesla mnohé zajímavé informace o přístupu Čechů k nevěře a placeným sexuálním službám. Prosím, seznamte se s výsledky. Překvapí vás.

Obsah:

Nevěru Češi odsuzují, ale nebrání se jí

Průzkum, kterého se v červnu 2019 zúčastnilo přes 1800 respondentů napříč českou společností ukázal, že i když 81,1 % dotazovaných nevěru odsuzuje, tak si ji stejně 41,9 % dopřává. Z průzkumu také vyplývá, že 16,4 % tázaných osob má zkušenost s placenou sexuální službou

 

sex z apeníze Bezpasaka.cz

 

Starší generace o nevěře a sexu za peníze nemluví

Překvapilo nás, že dotazník vyplňovali převážně respondenti do 50 let. Starší generace prakticky odmítala průzkum vyplnit. Domníváme se, že jde o dopady výchovy, kde se dříve o tématech jako nevěra či prostituce prakticky nemluvilo a lidem narozeným před padesáti lety a více je nepříjemné se k tomu vyjadřovat.“ Říká Iva Dopitová, ze serveru bezpasaka.cz, zadavatele průzkumu.

Kdo je nevěrný?

  • Ze všech respondentů, kteří přiznali nevěru (757), je 48,7 % ve věku 31–50 let, což znamená, že nevěra je častější v produktivním věku po třicítce
  • Další zajímavé zjištění z průzkumu je fakt, že ženy jsou více nevěrné než muži – 44,0 % žen přiznalo nevěru ve vztahu oproti 39,1 % u mužů. 
  • Pravděpodobnost akceptace nevěry u partnera je minimální (2,1 %), pokud účastník průzkumu sám nikdy nevěrný nebyl. 
  • A i když nevěrný byl, stejně je nevěra jeho partnera ve 24,3 % důvodem k rozchodu. 
  • Jen 10,6 % respondentů, kteří sami byli nevěrní, odpustí i nevěru partnerovi.

 

nevěra a sex za peníze Bezpasaka.cz

 

Kolik Čechů má zkušenosti s placenými sexuálními službami?

  • Co se placených sexuálních služeb týká, nepovažuje je 19,5 % dotazovaných za nevěru. 
  • Z toho muži nevidí v sexuální službě nevěru ve 30,3 % (234 responzí). 
  • Naopak ženy si pouze v 11,5 % (118) myslí, že využít placenou sexuální službu není nevěra

 

pohled mužů a žen na nevěru Bezpasaka.cz

 

Z výzkumu vyplynulo, že využití placených sexuálních služeb je z pohledu nevěry morálně akceptovatelnější než kamarád/ka s výhodami či jednorázový sex se známostí z baru. Jako nejméně nemorální je pak vnímán sex se sexdoll (realistickou pannou).

Nejčastěji zmiňovaným důvodem pro využití placených sexuálních služeb je fyzická potřeba u mužů, protože průzkum ukázal, že s placenými sexuálními službami má zkušenost 36,2 % ze 773 mužů, oproti tomu u žen je to pouze 1,6 % z celkových 1030 dotázaných.

Jak je na tom český sexbyznys

Situace kolem placených sexuálních služeb je v České republice alarmující. Podle neziskové organizace ROZKOŠ bez RIZIKA (R-R), která se problematice sexuálních pracovnic dlouhodobě věnuje, roste v sexbyznysu počet matek samoživitelek, je jich dnes více jak polovina žen (60 %) a počet žen samoživitelek se dvěma dětmi se za posledních 10 let dokonce zdvojnásobil (20  %). 

Jde tak až o 7 000 až 8 000 žen, co si sexem zajišťují obživu a prostředky na péči o své děti. Tyto pracovnice neodvádí muže od rodin, jako tomu často bývá u milenek a letmých známostí. Naopak, nabízejí jasně specifikovanou službu s přísnými pravidly.

 

kde platí lidé nejvíce za sex? Bezpasaka.cz

 

Bezpasaka.cz nabízí sexuálním pracovnicím individuální přístup, respekt a podporu

Dívkám a ženám, které pracují jako sexuální pracovnice a zároveň jsou v těžké životní situaci, tým serveru bezpasáka nabízí individuální péči v podobě přímé a bezplatné podpory na telefonu pro založení a správu inzerce. 

Je schopen těmto ženám zprostředkovat kontakt s organizací ROZKOŠ bez RIZIKA, která sexuálním pracovnicím nabízí bezplatné a profesionální zdravotní a sociální služby. Stejně jako R-R iBezpasaka.cz podporuje destigmatizaci žen, které poskytují placené sexuální služby

Je to práce jako každá jiná. Prostituce není nevěra, ale normální služba.“ říká Iva Dopitová, manažerka serveru bezpasaka.cz.

Články v médiích vycházející z průzkumu Bezpasaka.cz

Tisková zpráva a grafy ke stažení

Výzkum nevěry a sexu za peníze v České republice WordPDF.

Grafy ke stažení ZDE.

 

© Bezpasaka.cz

Autor: 
Svatava
Vstup na stránky je povolen pouze starším 18 let
Vstupujete na stránky se sexuálním obsahem. Kliknutím na vstoupit souhlasíte s následujícími podmínkami.

Stránky se sexuálním obsahem

Je mi více než osmnáct (18) let a potvrzuji, že jsem již dosáhl(a) zletilosti.

Pokud se nacházím ve státě, ve kterém je hranice zletilosti stanovena odlišně od České republiky (např. na 21 let), potvrzuji, že splňuji veškeré podmínky zletilosti a možnosti vstupu na uvedené stránky.

Zamezím, aby díky mému chování ke zde obsaženým datům přistupoval kdokoli nezpůsobilý či nezletilý.Můj zájem o všechny zde obsažené údaje a materiály je čistě soukromý a je určen pouze pro mou a jen mou vlastní potřebu.

Prohlašuji, že sexuálně zaměřený materiál mne nepohoršuje, neuráží a nejsem jim nijak ohrožen.Je mi známo, že veškeré obrazové a textové materiály na stránkách, na které jsem se rozhodnul vstoupit jsou chráněny autorským zákonem.

Jakékoli šíření obsahu nebo jeho částí bez předchozího písemného souhlasu provozovatele stránek je výslovně zakázáno.Jsem si vědom toho, že porušením některého z výše uvedených ustanovení se vystavuji riziku občanskoprávních sporů, případného i trestněprávního stíhání.

Potvrzením tohoto upozornění se již nebude upozornění na tomto počítači zobrazovat.

X

Přihlášení

Zapomněla jsi heslo?
Zašleme Ti nové na Tvou
emailovou adresu.