Piráti nově připravují zákon o legalizaci prostituce. Záchranné lano nebo ďábelský bič?

Aktuality

Piráti nově připravují zákon o legalizaci prostituce. Záchranné lano nebo ďábelský bič?

Relativně nedávno proletěla Českou republikou zpráva o piráty chystaném zákonu, jenž by měl v našem státu prostituci od hlavy až k patě legalizovat. Řada obyvatel tento krok schvaluje a řada jej odmítá. Kde je ale pravda, pomůže tento zákon českých občanům a hlavně, pomůže sexuálním pracovnicím?

Co vše se v této aktualitě dozvíte:

 1. Sexuální pracovnice není nepřítel
  1. Plnou legalizací sexuálních služeb
  2. Vyvedením sexuálních služeb z šedé zóny
 2. Nevýhody a rizika legalizace sexuálních služeb
  1. Omezování lidské svobody a regulace podnikání
  2. Stát jako největší pasák
  3. Zvýšený podíl cizinek v oblasti sexuálních služeb
 3. Co bude následovat?
 4. Na co všechno se ještě můžete těšit v oblasti sexu a erotiky?

Sexuální pracovnice není nepřítel

Dle vyjádření řady organizací je až 60 % všech sexuálních pracovnic matek samoživitelek, které se nachází v nepříjemné finanční a sociální situaci. Připravovaná legislativa se snaží ženám spíše pomoci. Jak se toho ale snaží docílit?

1. Plnou legalizací sexuálních služeb.

A to díky tomu, že se začne bořit společenské stigma, které je hlavní příčinou špatného postavení prostitutek v naší společnosti. Odpůrci tohoto zákona většinou tvrdí, že je spíše nutné řešit příčiny, proč jsou vůbec ženy k prostituci donucené. Ano, to dává smysl, jenže z historie víme, že se to nikdy nestane. Sociálně slabší populace bude existovat vždy, stejně tak i sexuální služby. Komunisté, předtím nacisté, ještě předtím aboliční zákon za první republiky a ještě dále v historii církve se pokoušeli prostituci eliminovat. Nikdy se to nepovedlo.

A jestliže to nejde způsobem eliminace jak příčin, tak i samotných služeb, je nutné si položit ruku na srdce. Byť je nám to líto a nejsme rádi, že to ženy dělají z donucení, musíme se smířit s tím, že to neeliminujeme. Proto se spíše musíme zaměřit, jak těmto dívkám pomoci při jejich těžké životní situaci skrze poskytnutí zákonné a právní ochrany.

Ženy si zaslouží dostat pocit jistoty a ochrany ze strany státu i možnost zakládat si vlastní odbory. Díky legalizaci se to může vše uskutečnit. Sexuální pracovnice budou sebevědomější a nebudou muset být vykořisťovány pasáky. Jestliže se takto zlepší pracovní podmínky žen, bude to mít i přímý dopad na jejich zákazníky. Jedná se tedy o stav win win, kde zákazník dostane určité záruky kvality služeb, přičemž jejich poskytovatel bude chráněn proti znásilnění a neférovému jednání ze strany zákazníka.

2. Vyvedením sexuálních služeb z šedé zóny

Řada lidí označuje prostituci jako za něco nežádoucího, nechtěného a trpěného. Což lze považovat za nechtěný způsob jakým se vytváří ono stigma vůči prostituci. Argumentace typu, že stát by se neměl podílet na regulaci sexuálních služeb ani jejich zdanění, ze strachu, aby se stát nestal tím největším pasákem, je respektu hodná, nicméně nebere v potaz řadu okolností.

Každý kdo operuje v šedé zóně, se pohybuje na hraně zákona, což v praxi znamená, že šedá zóna je oblastí, kde se kříží legální a ilegální činnosti obyvatel, podnikání a jednání. Tím, že bude prostituce z této zóny vyvedena, respektive dívkám bude nabídnuta možnost jít pod státní ochranu, se jejich situace značně zlepší. Kupříkladu budou moci vykazovat své příjmy, na základě čehož si budou moci sjednat hypotéku a šetřit si na důchod. U svého zaměstnavatele si budou moci vydobýt kvalitní pracovní smlouvu a ten za ně bude ještě muset hradit zdravotní a sociální pojištění.

Nikde není psáno, že sexuální pracovnice budou tuto činnost vykonávat do konce života. Samozřejmě je možné tuto profesi provozovat do vysokého věku, avšak proč nepodat pomocnou ruku státu těm, kteří to chtějí dělat jenom na krátký čas a z nouze, stejně jako těm, kteří se zde chtějí  nebo musejí realizovat dlouhodobě?

Pokud se sexuální služby plně zlegalizují a dostanou i určitá pravidla, lze sexuální pracovnice ochránit před obchodem s bílým masem, vykořisťováním a spoustou jiných vysoce negativních doprovodných jevů, které jsou tím skutečným problémem. Avšak samozřejmě i krok plného legalizování má řadu nevýhod. Které to jsou?

Nevýhody legalizace sexuálních služeb

Jak už to bývá, jakýkoliv zákon sebou nese i svou stinnou negativní stránku a bohužel tak tomu je i v tomto případě. Pojďme se ale podívat na konkrétní body, které často zmiňují odpůrci připravovaného zákona.

1. Omezování lidské svobody a regulace podnikání

Dle mnohých odpůrců připravovaného návrhu zákona se nejedná o nic jiného než pouze o omezování svobod sexuálních pracovnic. Proč je potřeba regulovat trh čím dál tím víc? Server pravyprostor.cz uveřejnil článek Luboše Záloma, jenž namítá, že se trh dokáže regulovat sám a žádný zákonný zásah do tohoto segmentu, který není ilegální, není potřeba.

Dle předsedy poslaneckého klubu KDÚ-ČSL, ing. Jana Bartoška, takto bude po legalizaci každá sexuální pracovnice nucena souložit se třemi zákazníky, jenom aby odvedla státu daně. Což nás přivádí k dalšímu často zmiňovanému negativu.

2. Stát jako největší pasák

Zde vzniká určité morální dilema, se kterým se spousta lidí, ale i politiků není ochotná smířit. V případě, že bude zákon o legalizaci prostituce schválen, stát a občané v něm se stanou vlastně pasákem sexuálních pracovnic, které jsou ve většině případů matky samoživitelky v těžké životní situaci. Dle mnohých se tak bude čistě jednat o vykořisťování již tak nebohých žen, které si za svou životní situaci nemohou.

Server Bezpasáka má vůči tomuto tématu a zákonu striktně neutrální přístup, avšak jestliže navrhovaný zákon nikomu neukládá povinnost se na úřad registrovat jako sexuální pracovnice, a tedy ony ženy mají plnou svobodu v tom tak učinit, nelze plně hovořit o nuceném vykořisťování. Jestli se samotné ženy rozhodnou tuto nabídku státu využít, záleží čistě jenom na nich. V takovém případě je namístě potom otázka, zda spíš se díky tomuto zákonu stát a občané nestávají solidárními pomocníky, kteří ženám, které tuto činnost vykonávat nechtějí, nabízejí pomocnou ruku.

3. Zvýšený podíl cizinek v oblasti sexuálních služeb

Dle serveru fightthenewdrug.org po legalizaci erotických služeb v Německu se z Německa stal tzv. bordel Evropy, kde se sjíždí nejen různorodá klientela v kvantitativním počtu, ale také i různé kriminální živly, které chtějí tuto nepostižitelnost zákonem využít pro rozšíření svého byznysu s bílým masem, který se mnohdy velice těžko prokazuje.

V praxi to vypadá tak, že původní Němky nahradily cizinky, které jsou v mnoha případech pod silným nátlakem nucené k výkonu práce. Většinou se jedná o dívky z Ukrajiny a jiných východních zemí, které byly doma pasáky zlákané vizí vysokého výdělku, ale po příjezdu do Německa jim tito lidé zabavili pasy a jejich možnosti právní ochrany jsou značně omezené. Otázkou tak zůstává, zda by Česko nepotkal po legalizaci stejný osud. V Česku aktuálně tvoří cizinky pouze 10 – 12 % sexuálních pracovnic, zbytek jsou Češky.

Co bude následovat?

Než dojde k plné legalizaci sexuálních služeb, je nutné vypovědět Úmluvu o potlačování a zrušení obchodu s lidmi a využívání prostituce druhých osob z roku 1950, kterou do roku 2007 ratifikovalo 74 států.  Úmluva jednoznačně zakazuje legalizaci jakéhokoliv podnikání v oblasti sexuálních služeb. Dle Jakuba Michálka z České Pirátské Strany tento krok plně podporuje ministerstvo zahraničí. Jakmile bude úmluva vypovězena, do roku by se na stole poslanecké sněmovny měl objevit pirátský návrh zákona předložený k prvnímu čtení.

Pokud by zákon prošel, každá dívka by se mohla zaregistrovat na úřad pod volnou živnost jako je třeba herectví a jiné umělecké činnosti. Tím by získala oprávnění k výkonu živnosti a vztahovala by se na ní i zákonná ochrana, u které věříme, že se bude postupem času zlepšovat. Více informací o návrhu zákona naleznete v rozhovoru s panem Michálkem, exkluzivně pro Bezpasáka, jež se koncem března objeví zde na našem blogu.

Na co všechno se ještě můžete těšit v oblasti erotiky a sexu?

Začátkem příštího měsíce, konkrétně 5. dubna, se můžete těšit na unikátní výstavu nahých lidských těl v Domě módy na Václavském náměstí v Praze. Bude se jednat už o 6. výstavu v řadě a nutno podotknout, že krom českých médií, získává výstava Voayer Gallery ohlasy i ve světě. Přečtěte si více.

 

Mohlo by vás zajímat:

Priváty. Jak k nim přistupuje zákon, jsou legální?

Barbora Pšenicová: Sexuální služby jsou práce jako každá jiná

Rozkoš bez rizika! Prevence prostituce v kostce

Blíží se otevření unikátní světové galerie – VOAYER GALLERY. Těšit se můžete na stálou expozici skutečně nahých lidí

 

© Bezpasaka.cz

Autor: 
Jakub
Vstup na stránky je povolen pouze starším 18 let
Vstupujete na stránky se sexuálním obsahem. Kliknutím na vstoupit souhlasíte s následujícími podmínkami.

Stránky se sexuálním obsahem

Je mi více než osmnáct (18) let a potvrzuji, že jsem již dosáhl(a) zletilosti.

Pokud se nacházím ve státě, ve kterém je hranice zletilosti stanovena odlišně od České republiky (např. na 21 let), potvrzuji, že splňuji veškeré podmínky zletilosti a možnosti vstupu na uvedené stránky.

Zamezím, aby díky mému chování ke zde obsaženým datům přistupoval kdokoli nezpůsobilý či nezletilý.Můj zájem o všechny zde obsažené údaje a materiály je čistě soukromý a je určen pouze pro mou a jen mou vlastní potřebu.

Prohlašuji, že sexuálně zaměřený materiál mne nepohoršuje, neuráží a nejsem jim nijak ohrožen.Je mi známo, že veškeré obrazové a textové materiály na stránkách, na které jsem se rozhodnul vstoupit jsou chráněny autorským zákonem.

Jakékoli šíření obsahu nebo jeho částí bez předchozího písemného souhlasu provozovatele stránek je výslovně zakázáno.Jsem si vědom toho, že porušením některého z výše uvedených ustanovení se vystavuji riziku občanskoprávních sporů, případného i trestněprávního stíhání.

Potvrzením tohoto upozornění se již nebude upozornění na tomto počítači zobrazovat.

X

Přihlášení

Zapomněla jsi heslo?
Zašleme Ti nové na Tvou
emailovou adresu.