Cookies management by TermsFeed Cookie Consent

Práce s archetypy na cestě ke skutečnému mužství aneb král, válečník, milovník a mág v každém muži

05.01.2022 - 12:59
Rady/Tipy
Autor: Jakub
   Přečteno: 956x
Přemýšleli jste už někdy nad tím, co vám brání v úspěchu? Co vám brání v získání si srdcí mnoha žen?

Přemýšleli jste už někdy nad tím, co vám brání v úspěchu? Co vám brání v získání si srdcí mnoha žen? Proč se vám zkrátka a jednoduše nedaří? Pokud ano, tak zde jste na správném místě! Podrobně si rozebereme základní mužské archetypy a jak s nimi pracovat pro dosažení osobní zralosti, která otevírá cestu k úspěchu na všech frontách.

Obsah:


Každý jsme jiný, ale čelíme stejným výzvám

Všichni se rodíme s různým genetickým potenciálem, jinou barvou pleti, výškou, váhou a řadou dalších vlastností. Ale i přes to život klade výzvy před nás všechny. Pokud jej chceme zvládnout na jedničku, musíme disponovat určitou emocionální inteligencí neboli zralostí. Každý muž ve svém životě čelil porážkám, pochybám nebo destruktivním emocím. 

Někteří z nich dodnes mají šrámy na duši, které je brzdí, protože se jedná o stále nezahojená psychická zranění. Jak se stát neotřesitelnou skálou, která stojí pevně, jde si za svým a vždy boduje a exceluje?

Základem je poznání sebe sama. Nakolik se to může jevit spirituálně či nábožensky, tak taková už jungiánská psychoanalytika je. Je to zkoumání lidské povahy, motivů, archetypů a emocí. Když tyto aspekty známe, můžeme se sebou pracovat a dosáhnout skutečně velkých věcí.

Vědomí versus nevědomí
mužské archetypy Jung kniha - bezpasaka.cz

Carl Gustav Jung svět psychologie obohatil o myšlenku, že většina našich popudů vzniká v nevědomé oblasti duševních procesů, které pojmenoval jako kolektivní nevědomí.

To si můžeme představit jako soubor psychických struktur, které se podílejí na vytváření individuality a konceptu já, ale samy o sobě jej přesahují. Je to rámec psychosociálního chování, které se dědí z generace na generaci už od dob našich prvních biologických prapředků.

S archetypy krále, válečníka, milovníka a mága však nepřišel otec konceptu kolektivního nevědomí, ale dva z jeho následovníků, Robert Moore a  Douglas Gillette. Oba dva společně sepsali  knihu - Král, válečník, mág a milovník, kde podrobně vysvětlují jednotlivé archetypy na základě jungiánské psychoanalytiky. Ta velice často pracuje a opírá se o symbolismus, mýty, příběhy a teologii. 

1. archetyp: Král
mužské archetypy Jung kniha - bezpasaka.cz

Každý mužský archetyp, představuje něco jiného a má své zralé a nezralé fáze. A každý jsme ve vývoj těchto archetypů v určitém bodu cesty. Někdo se jako král narodí, ale není jím. Někdo se naopak narodí do nízké kasty, aby povstal nad všechny ostatní a králem se stal. To, co z nás dělá skutečné krále, je náš charakter a naše schopnost obětovat se pro vyšší dobro. 

Král toho dosahuje skrze:
  • Vládnutí
  • Poskytování plodnosti a požehnání
Vládnutí
Aby každý z nás dokázal být králem, musí umět vládnout. Abychom uměli dobře vládnout, musíme umět rozpoznat hranice našeho království. Hranice naší vlastní moci. Je jedno, kdo jsme a jaká je naše vlastní moc, ale každý nějakou moc máme. Všichni máme nějaké království, kterému vládneme. Jednou to může být pouze místo na zemi, kde spíme, jindy zase firma, kterou řídíme. Na velikosti království nezáleží. Záleží, jak mu vládneme.

Většina lidí s nízkým sebevědomím chtějí být králové, protože chtějí, aby je ostatní poslouchali, aby oni byli v centru pozornosti a z toho měli všechny královské benefity (autorita, moc). Ve skutečnosti jsou ale pouze jako nádor v těle, který se snaží růst na úkor celého organismu. 

Pro skutečného krále je vládnutí povinnost, břemeno a služba těm, kterým vládne. Je jeho vláda skutečně přínosem pro druhé? Skutečně vede firmu k jejímu blahu nebo do záhuby? Má požadované schopnosti a dovednosti? Takové otázky si skutečný král klade, a proto je i schopen předat žezlo schopnějším, když ví, že to bude pro království prospěšné.

Jak již bylo zmíněno, skutečný král zná své hranice a ví, kde začíná a končí jeho moc. Myslíte si, že když začnete ječet na úředníka na úřadu, tak něco změníte či si pomůžete? Nikoliv. Jen ukážete svou vlastní vnitřní frustraci z malosti své vlastní moci vůči státu. Avšak velikost vaší moci, by vás neměla trápit, ale povzbuzovat a inspirovat. A pamatujte si, čím větší království máte, tím víc energie vás stojí se o něj starat. 

Poskytování plodnosti a požehnání

Pod skutečným králem země prosperuje a vzkvétá, jelikož její vládce není pln strachu a obav, které zamlžují jeho úsudek a vedou jej k iracionálním rozhodnutím. Strach o moc, o její ztrátu je metlou každého krále, která z něj vytváří slabocha nebo tyrana. Král, který ví, že slouží ostatním, se nebojí o moc přijít, pokud je to nezbytné. Zároveň o ni ale umí zabojovat.

Skutečný král umí naslouchat okolí a ostatní odměňovat za jejich rady, ochotu pomáhat a za jejich příspěvek pro blaho království. Druhé se snaží inspirovat a pozvednout, nikoliv shazovat a vytvářet v nich pochyby.

2. archetyp: Válečník
mužské archetypy Jung kniha - bezpasaka.cz 1

Archetyp válečníka je velice klíčovou a zároveň kontroverzní části nás samých, obzvlášť v dnešní době. Dnes je válečnická povaha odsuzována, stejně jako jakékoliv agresivní chování. Proč? Protože se lidé zkrátka bojí stinné stránky tohoto archetypu, která přináší bolest, utrpení a násilí. 

Jedná se o nezralou formu válečníka, která je nežádaná, avšak málokdo už řekne i B, že je potřeba zralých bojovníků, kteří vědí, za co a proč bojují. Kteří se nesnaží vyvolávat konflikty, ale jsou připraveni na konflikt. Kteří si nepotřebují cokoliv dokazovat, jelikož znají svou sílu. Jak se takovým bojovníkem stát?

Bojovníkem se stanete skrze:
  • Trénink
  • Boj
Trénink
Trénink je podstatnou částí každého válečníka. Skrze trénink válečník poznává své vlastní limity, objevuje své schopnosti a také buduje vůli. Samozřejmě, trénink nás má připravit na reálnou situaci, ale proč vlastně, když na to dojde, bojujeme? Jaký je smysl našeho snažení. To musí každý skutečný válečník v sobě objevit. Proč každý den chodíte do práce, jaký to má smysl? Proč se snažíte bojovat za firmu, rodinu či sebe sama? Anebo naopak, proč nebojujete a snadno se vzdáváte?

Každý bojovník si musí určit svou cestu a pak po ní bezvýhradně jít. Na každé cestě čeká řada porážek, ale i výher, záleží jen na tom, nakolik dokáže spolknout prohru a jít dál. Nakolik se dokáže soustředit na svůj cíl a dle toho konat. Skutečný bojovník nepochybuje o svých motivech, to jej brzdí a proto prohrává. 

Když už něco děláte, dělejte to naplno a neodvádějte svou pozornost jinam. O tom je trénink, naučit se soustředit. Jak chcete trefit terč, když se neustále díváte jinam? 

Skutečná vůle nevzniká skrze vnější stimulaci, ale v nás samých. Během tréninku si válečník vytváří složité a těžké podmínky, bez nich neexistuje růst. Ale opět pravý bojovník netrénuje, aby ostatním dokázal, že je silný, ale aby byl silnější zítra, než je dnes.Hledá jen lepší verzi sebe sama.

Boj
Během boje válečník nesmí cuknout, nesmí zaváhat, musí být plně koncentrován na svůj cíl. Pokud to neudělá, prohraje. Avšak válečník, který bojuje, protože je posedlý úspěchem a touhou vyhrát, již dávno prohrál. Takoví lidé jsou ti, kteří sami vytvářejí konflikt a to jenom proto, že si nevěří. Neumí prohrávat. Jsou emocionálně nevyrovnaní a kopou kolem sebe.

Emocionální vyrovnanost a klid mysli jsou nedílnou součástí každé výhry. Válečník vždy zůstává klidný, nikomu nic nemusí dokazovat, ale umí se chopit činu, když je to potřeba. Někteří muži jsou příliš apatičtí a nic se jim nechce, jiní se zase nepřiměřeně moc rozohní a své činy přehání, rychle se unaví a pak již nemají sílu pokračovat.

Emocionální vyrovnanost, vysoká míra aktivity a dravost je podstatou každého válečníka. Zralý bojovník bojuje za ideály a pro vyšší dobro, za které je ochoten položit i život. A každý, kdo bojuje jen sám za sebe, nakonec skončí sám jako osamělý vlk.

3 Archetyp: Mág
mužské archetypy Jung kniha - bezpasaka.cz 2

U archetypu mága si každý většinou představí Gandalfa z pána prstenů nebo Brumbála z Harryho Pottera. Mágové nás neskutečně fascinují svou schopností vytvořit zázraky a divy. Schopností měnit svět podle jejich vůle - o tom je celý archetyp mága. 

O změně, o transformaci, o iniciaci a tvořivosti. V dnešním světě nalezneme mágy převážně v oblasti vědy. Jsou to lidé, kteří dokáží vytvářet nové technologie, které mění svět okolo nás, ale jako každý archetyp i tento má své stinné stránky. 

Mág je o síle vědomostí a zodpovědnosti s jejich nakládáním. Jak z nás archetyp mága dělá mocné muže?

Mág dosahuje své síly skrze:
  • Transformaci
  • Tvorbu a využívání posvátných míst
Transformace
Transformace, změna, znovuzrození. Proč jsou tyto pojmy tak silné a proč se vlastně snažíme vůbec změnit? Protože nám to přináší úlevu, regeneraci a opětovný kontakt s naším vnitřním já. S tím kým doopravdy jsme. Změna je pro každého muže klíčová, jestliže chce skutečně dosáhnout svých úspěchů a v životě něčeho dokázat. 

Změna znamená, že se dokážeme poučit ze svých chyb a konat jinak než doposud. Avšak podstatnou a nedílnou součástí každé změny jsou vědomosti. Vědění, které nás vede po správné cestě za našimi cíli. A jak už to bývá ve filmech a pohádkách, mág je tím, kdo ví, tím, kdo má skryté vědomosti a dokáže svět okolo sebe měnit. Zralý mág, skutečný a zralý muž vždy přebírá zodpovědnost za to, co vytvořil a vždy se snaží tvořit prospěšné věci.

Dnešní mágy nalezneme převážně ve vědecké oblasti, kde vědci za pomoci svých znalostí vytváří nové technologie a mění materiální svět okolo nás. Jiní mágové se zase soustředí na psychickou rovinu a pomáhají nám se změnit spíše na úrovni povahy, nežli nám pomáhají změnit svět okolo. Jsou to naši učitelé, průvodci, otcové a přátelé, kteří nás zásobují svými radami a pomáhají nám dosahovat našich snů. To samé platí i pro nás, když někoho vedeme, zásobujeme vědním a pomáháme mu růst, pomáháme mu se změnit.

Stinnou stránku, která poukazuje na nezralého mága, a která spíše škodí, než pomáhá, je černokněžník. Osoba, která odmítá převzít zodpovědnost za své tvoření. Své vědomosti zneužívá, jenom aby dosáhla lepšího postavení, přičemž okolo sebe vytváří destrukci. 

Tvorba a využívání posvátných míst
Co to vlastně je posvátné místo, kde se nalézá a k čemu slouží? Mnoho lidí si pod posvátným místem představí chrám, kostel či katedrálu, avšak posvátnost sama o sobě přesahuje všechna možná náboženství. V dnešním světě moderní civilizace je těchto míst skutečný nedostatek. 

Posvátná místa mají jediný úkol, přinášet regeneraci a obnovu. Tato místa silně působí na jádro v nás, na těchto místech se dokážeme rozložit na jednotlivé části, zbavit se nepotřebného a opětovně se složit. 

Posvátná místa jsou plná vědomostí a hlavně průvodců, učitelů a mistrů, kteří reprezentují onen archetyp mága. Naše zahrada plná květin nám samozřejmě poskytne odpočinek, ale nedodá nám vědění, které potřebuje k osobní transformaci. Proto každé posvátné místo potřebuje své průvodce, mágy, kteří nám na naší cestě změny pomohou.

Avšak místa, která nám způsobují úzkosti, bolest či utrpení a průvodci, kteří nás místo na cestu do nebe vedou cestou zkázy, jsou manipulátoři. Jsou to lidé, kteří představují druhou stinnou stránku mága. Takový člověk využívá posvátná místa a svou vědomostní převahu k tomu, aby nás vedl špatným směrem. Je to člověk, který nepřeje úspěch, ale selhání. 

4. archetyp: Milovník
mužské archetypy Jung kniha - bezpasaka.cz 3

Milovník je archetypem, který v nás vzbuzuje vášeň, zápal a emoce. Díky němu jsme schopni se k druhým lidem připoutat a být přitahováni i přitahovat ostatní. V dnešní společnosti je archetyp milovníka silně perzekuován a potlačován. Řada mužů tuto část v sobě potlačuje, jelikož ji vnímá jako slabost, kterou nechce před ostatními ukazovat. 

Přitom právě díky tomuto archetypu se dokážeme cítit nejvíce naživu a mít pocit smysluplnosti a emocionálního naplnění. Ale jako každý jiný archetyp i tento má své stinné stránky a fáze vývoje. 

Jak milovník dosahuje své zralosti a úplnosti? Skrze:
  • Kontakt s okolním světem
  • Projevování emocí
Kontakt s okolním světem
Vidět a být vidět, cítit a být cítěn, slyšet a být slyšen, dotýkat se a být dotýkán. Přesně tak vytváříme kontakt s okolním světem. Bez kontaktu s okolním světem ztrácíme pocit své vlastní účasti na světovém dění, přijdeme si bezvýznamní a snadno nahraditelní. 

Při kontaktu s okolním světem jde o vytvoření emocionálního kanálu, který přenáší emoce v jejich skutečné podobě. Tak dokážeme vnímat dobré i to zlé. Budujeme empatii. Bez kontaktu s okolním světem zamezujeme všem pozitivním emocím jako je radost a láska, aby vstoupila do našeho života. Stáváme se neúplnými a nezralými muži.

Jednou ze stinných stránek milovníka je snílek, který se bojí vytvářet kontakt se svým okolím. Pro snílka je velice těžké účastnit se jakýchkoliv společenských her, akcí či diskuzí. Snaží se být nezúčastněný, protože si myslí, že s ostatními může sdílet pouze negativní emoce. Takto se od světa vzdaluje, přijde si, že v něm nemá místo a je sám. Trpí.

V extrémní míře si takový chlapec či muž, snaží tyto emoce vynahrazovat, a proto třeba snadno upadne do světa drog, které mu suplují pozitivní emoce, ale ve skutečnosti jej zabíjí. Na druhou stránku někteří muži jsou tzv. mamánci, kteří jsou závislí na své matce, její ochraně a emocím, které jim poskytuje.

Přílišná absence kontaktu se světem, ale i extrémní empatie jsou ve výsledku pro muže škodlivé. U první varianty člověk doslova postrádá jakékoliv projevy emocí, zatímco u varianty druhé emocím naprosto propadá do takové míry, kdy přestává naprosto racionálně uvažovat a vše vnímá pouze na emocionální bázi.

Projevování emocí
Nedílnou součástí vytváření si kontaktu se světem a nalézání smyslu, jsou projevy vlastních emocí. Dnes se řada mužů cítí v depresi a bez smyslu, jelikož byli přesvědčeni, že projevy emocí jsou slabost. 

Mnoho mužů se snaží skrýt svou nedozrálou část milovníka za přílišnou maskulinu. Snaží se být drsní, chodí do posilovny, kupují si zbraně, dělají si tetování. Kupují si drahá auta, obleky a zakládají firmy, aby všichni viděli jejich sílu, nikoliv slabost. Ve většině případů se jedná právě o nedostatek projevu emocí. Ano mají peníze, mají úspěch, ale necítí, že je jim daná láska a přijetí. Jsou přesvědčeni, že musí se všemi bojovat. A tak se uzavírají. Stávají se z nich impotentní milovníci.

Jsou to muži bez vášně, která vzniká tím, že jsme spojeni se světem kolem nás. Přece největší vzrušení a vášeň přichází ve chvíli, kdy se nás žena dotýká. Ve chvíli, kdy máme kontakt. Zralý muž má v sobě rovinu emocí i racionality vyváženou. Dokáže emoce dávat, ale i přijímat. Je ve svém středu. 


Hodně štěstí při hledání pravého mužského Já.


banner eshop bezpasáka sex doll bezpasaka.cz banner Nicol naughty harbor bezpasaka.cz

porn banner bezpasaka.cz

© Bezpasáka

Zaujal Tě článek? Dej mu svůj LIKE. A poděl se s ostaními.

   Sdílej článek na fb
autor
Autor: Jakub
Miluji sport. Bavíme mě překonávání vlastních hranic a vybíjení se při fyzických aktivitách. Sex je pro mě další fyzickou aktivitou, která si zaslouží své místo slávy v mém copywriterském portfoliu.

Ať už se jedná o rady a tipy, erotiku s humorem, legislativu v oblasti prostituce nebo podrobný návod, jak být lepší verzí sebe sama, vždy se snažím vám čtenářům přinést to nejlepší. Vážím si vás a jsem rád, že se mohu společně s ostatními redaktory podílet na tvorbě bezpasáka, nejlepšího blogu o erotice v ČR.
Pro vložení komentáře k článku se přihlas nebo nejdříve zaregistruj.

Podobné články

Partnerské BDSM pro začátečníky

18.05.2022 - 10:33

Využijte náš podrobný návod pro úplné nováčky, jak sado maso hrátky zakomponovat do běžného sexuálního života.

Zobrazit článek

BDSM překvapení

17.05.2022 - 06:00

Vzala do ruky dva kolíky a skřípla mi do nich mojí zvlhlou kundu. Pak vzala další dva a těma mi skřípla bradavky.

Zobrazit článek

Facesitting. Proč ho vyzkoušet?!

12.05.2022 - 09:00

Název je všeříkající. Při facesittingu jeden z partnerů sedí na obličeji druhého, je tedy v dominantní pozici.

Zobrazit článek

Focení na zámku s překvapením

10.05.2022 - 06:00

Dál mě úkoluješ a říkáš, ať se dráždím prsty přes poštěváček a občas přejedu přes pysky a smočím prsty ve své nadržené mušličce.

Zobrazit článek
×

Měj přehled o novinkách!

Buď mezi prvními, kdo ví o nových holkách a novinkách na webu. Odebírej nejčerstvější informace! 

Odebírat novinky