Riziko přenosu viru Covid 19 při poskytování sexuálních služeb lze snížit, ale nelze mu zabránit

Rozhovory

Riziko přenosu viru Covid 19 při poskytování sexuálních služeb lze snížit, ale nelze mu zabránit

Rozhovor o dopadech koronavirové krize na sexuální pracovníky a pracovnice s Hanou Malinovou, generální ředitelkou organizace Rozkoš bez rizika.

Organizace ROZKOŠ bez RIZIKA, z. s. nedoporučuje poskytování sexuálních služeb během nouzového stavu. Přesto je možné si na Vašich stránkách stáhnout letáček s doporučeními, jak by se sexuální pracovnice i jejich klienti měli proti přenosu viru chránit. Je to proto, že víte, že jsou erotické služby stále poskytovány?

riziko nákazy covid-19 při placeném sexu rozhovor bezpasaka.cz

V rámci naší organizace se dlouhodobě věnujeme minimalizaci rizik spojených s poskytováním placených sexuálních služeb. Poskytování sexuálních služeb během nouzového stavu našim klientkám a klientům (naší cílovou skupinou jsou i muži poskytující placené sexuální služby) nedoporučujeme a upozorňujeme je na hlavní rizika, která poskytovaní sexuálních služeb v koronavirovém období s sebou přináší. 

Podrobně si je můžete přečíst na našich webových stránkách, tady pouze shrneme, že jde o:

  • Riziko pro poskytovatelky a poskytovatele sexuálních služeb nákazou virem Covid 19.
  • Riziko placení pokuty za porušení opatření vydaných v nouzovém stavu.
  • Riziko trestního stíhání - pokud by se stalo, že sexuální pracovník nebo pracovnice nakazí svého zákazníka event. zákaznici.

Ženy, se kterými se dostáváme do kontaktu, reagují na vzniklou situaci různě, podle toho, jak jsou samy zodpovědné k sobě a své rodině, v jaké jsou finanční kondici, ale i podle toho, jak jsou schopné najít si náhradní zdroj příjmů a jak současný pracovní trh v jejich regionu vypadá. 

Některé z nich vůbec služby neposkytují, a ani o tom v současné době neuvažují. Pro další by mohlo být neposkytování služeb opravdu existenčním problémem. Řada z žen, které využívají naše sociální a zdravotní služby, totiž žijí opravdu ne z „měsíce na měsíc“, ale ze dne na den, a finanční výpadek pro ně může znamenat až život „ na betonu“, resp. bez přístřeší. 

Stále působíme i v terénu, snažíme se naše klientky (ale i klienty) motivovat k tomu, aby se samy rozhodly, že tato rizika podstupovat nebudou a služby neposkytnou. Pomáháme jim vzniklou situace alespoň krátkodobě řešit - např. prostřednictvím materiální pomoci. 

Pokud se i přesto rozhodnou sexuální služby poskytovat, minimalizovat rizika nákazy by jim mohl pomoci letáček na našich webových stránkách. Je na něm specifikováno, co vše může být rizikem, a to už od pouhého vstupu zákazníka do prostor privátu nebo sexuální pracovnice do vozidla a jak riziková je jakákoliv forma blízkého kontaktu.

Jakou podporu nabízí Vaše organizace sexuálním pracovníkům a pracovnicím v době nouzového stavu?

 1

Naší prioritou je maximálně chránit nás i naše klientky, takže jsme na chvíli naše služby museli zastavit. V současné době máme dostatek veškerých ochranných pomůcek (respirátory, brýle, štíty), a tak můžeme opět s menšími omezeními fungovat. Klientky mohou navštěvovat naše Poradenská centra v Praze, Brně, Českých Budějovicích a Ostravě. 

Po dohodě je jim poskytována individuální konzultace, vyšetření na pohlavně přenosné infekce (včetně služeb našich lékařů – dermatovenerologů). Lze si navíc domluvit služby našeho terénního programu (přijedeme přímo do klubu, privátu nebo na ulici). Kde budou naše terénní zdravotní a sociální služby konkrétně poskytovány, i na tom se lze předem domluvit. 

Rozšířili jsme naše služby o poskytování poradenství po telefonu, online chatu a zajišťujeme již zmiňovanou materiální pomoc (potravinová pomoc, hygienické balíčky s dezinfekcí a rouškami, event. i oblečení). Naší prioritou je nejen plynule poskytovat naše služby, ale tyto služby i v určitém ohledu zintenzivnit (viz. materiální pomoc), být k dispozici našim klientkám a moci s nimi sdílet jejich aktuální potíže. 

Stává se nám, že jsme pro ženy jedním z mála kontaktů, které v současné době mají. Lidský kontakt je pro ně velmi důležitý a to napříč naší celou cílovou skupinou. Kontaktovat muže, s tím teprve začínáme, ale i pro ně jsme rezervoárem důvěry a pochopení. 

S jakými problémy se v této době na Vás obracejí sexuální pracovnice nejčastěji?

riziko nákazy covid-19 při placeném sexu rozhovor bezpasaka.cz 2

Potíže spojené s financemi, protože řada žen nechce v současné době poskytovat placené sexuální služby a není pro ně snadné najít si jinou práci i přes jejich zjevné odhodlání.  Jaké jsou jejich finanční potíže? Obracejí se na nás ženy, které podnikají, ale vzhledem k současné situaci potřebují pomoci s daňovým přiznáním, zorientovat se ve svých možnostech apod. 

Řada žen si vydělává pouze prací v sexbyznysu, tak hledáme možnosti, jak dopady nízkých resp. nulových příjmů a přetrvávajících výdajů řešit např. prostřednictvím sociálních dávek (sledujeme všechny aktuální změny z MPSV), poskytujeme jim již zmíněnou materiální pomoc (hygienické balíčky, potravinová pomoc, sociální šatník apod.) a jsme jim podporou při vyjednávání např. podmínek placení nájmu s pronajímateli. 

S tím souvisejí odklady splátek nebo akutní krize bydlení. Situace se navíc komplikuje tím, že řada dalších návazných sociálních služeb funguje v omezeném režimu (např. dluhové poradny, azylové domy, ubytovny). Osoby, které bydlely např. na penzionu, byly vystěhovány, protože penziony zavřely. 

Už dnes spolupracujeme s osobami, které se ocitly bez přístřeší a je velmi komplikované jim nabídnout reálnou možnosti řešení situace. Velmi zajímavé je, že se na nás často obracejí osoby, se kterými jsme zatím v kontaktu nebyli. Objevují se těžká témata spojená s násilím, drogami, tíživou finanční situací, krádežemi.

Doporučujete jim přejít na bezpečnější bezkontaktní erotické služby typu skype či telefonní hovor. Jak na to reagují? Je to pro ně reálná alternativa?

riziko nákazy covid-19 při placeném sexu rozhovor bezpasaka.cz 3

Některé klientky již přešly do „online“ prostoru, v tomto případě se je snažíme upozorňovat i na rizika, které s sebou může tato alternativa přinášet. Už nyní řešíme vydírání klientek ze strany zákazníků, manažerů, partnerů, takže např. skype nebo forma livechatu pro ně může být riziková. 

Pro některé z nich je to alternativa, kterou (třeba už dlouhodobě) využívají., Existují i možnosti, jak mohou poskytovat epidemiologicky bezpečné erotické služby např. i psanou formou. Snažíme se klientky i klienty upozorňovat na rizika, která mohou plynout z případného nahrávání. Poskytování erotických služeb je stále v „šedé zóně“ i v rámci online prostoru. Může totiž dojít k mylnému dojmu, že není třeba tyto finance danit. 

Setkáváme se však se ženami, zejména na venkovních stanovištích (ulice, parkoviště atd.), které nemají přístup k internetu a v některých případech ani funkční telefon. V jejich případě tato alternativa reálnou není. 

Jak velký dopad mají současná celoplošná omezení na životy sexuálních pracovnic? Hodně z nich jsou matky samoživitelky, kterým chybí podpůrný sociální systém.

riziko nákazy covid-19 při placeném sexu rozhovor bezpasaka.cz 4

Celoplošná omezení mají vliv na každého z nás, a tak i na životy sexuálních pracovnic. Nemohou pracovat, takže nemají příjem. Často splácejí dluhy nebo mají hypotéky, nejenom živí malé děti, ale musí s nimi zůstat doma a učit se. Většinou nemají dostatečnou finanční rezervu, která by jim dovolila období bez příjmů z prostituce překlenout. To má velmi špatný vliv i na jejich psychiku, stejně jako nejistota, se kterou čekají na možnost znovu se vrátit do práce.

Ukazuje se, že podpůrný sociální systém řadu osob nezachytí. Mezi nimi jsou často ti, kteří by pomoc potřebovali nejvíce. Najít v současné době volnou kapacitu na ubytovnách nebo v azylových domech, je nadlidský úkol a to samé platí i pro krizová lůžka.  

Podpůrný sociální systém pro osoby, které pracují v „šedé zóně“ byl komplikovaně dosažitelný již dříve, dnes je to ještě markantnější.

Pouze asi pětina žen v českém sexbyznysu jsou OSVČ (jak je to u mužů zatím nevíme), nejčastěji mají živnostenský list na služby osobního charakteru, nebo i tanec, masáže apod. 10 až 15 % tvoří zaměstnankyně, ale jak s nimi v koranavirové době zaměstnavatelé zacházejí, o tom nemáme přesné informace. Víme ale, že řada z nich, které v nočních klubech i bydlely, se ocitla bez přístřeší. 

Dokážete už nyní odhadnout, jak se změní sexuální služby a chování klientů po skončení koronavirové krize? Budou se lidé bát intimního kontaktu? Dojde k přesunu erotických služeb do online a virtuálního světa?

Úplné přesunutí sexuálních služeb do online prostoru nepředpokládáme, pokud, tak pouze na omezenou dobu. Sexuální služby se již v online prostoru poskytovaly i před tím, nejedná se tedy o nic nového. Z našich informací sice klesá zájem o poskytování sexuálních služeb ze strany zákazníků, ale určitě nezaniká. Naopak se v některých lokalitách setkáváme se „zneužíváním“ situace, kdy zákazníci žádají nadstandardní služby extrémně „pod cenou“ a to navíc hodně rizikového charakteru. 

 

odběr bezpasaka.cz

© Bezpasaka.cz

 

Přečti si další články týkající se sexu:

10 rad, jak dokonale uspokojit ženu v posteli

Erotické pomůcky 21.století - nové dimenze sexuálního potěšení

Bondage - kouzlo erotického svazování

Sex jako smysl života? Ano!

 

 

 porno web bezpasaka           silikonove panny bezpasaka

 

holka na sex anál, orál, BDSM z bezpasaka.cz

Autor: 
Svatava
Vstup na stránky je povolen pouze starším 18 let
Vstupujete na stránky se sexuálním obsahem. Kliknutím na vstoupit souhlasíte s následujícími podmínkami.

Stránky se sexuálním obsahem

Je mi více než osmnáct (18) let a potvrzuji, že jsem již dosáhl(a) zletilosti.

Pokud se nacházím ve státě, ve kterém je hranice zletilosti stanovena odlišně od České republiky (např. na 21 let), potvrzuji, že splňuji veškeré podmínky zletilosti a možnosti vstupu na uvedené stránky.

Zamezím, aby díky mému chování ke zde obsaženým datům přistupoval kdokoli nezpůsobilý či nezletilý.Můj zájem o všechny zde obsažené údaje a materiály je čistě soukromý a je určen pouze pro mou a jen mou vlastní potřebu.

Prohlašuji, že sexuálně zaměřený materiál mne nepohoršuje, neuráží a nejsem jim nijak ohrožen.Je mi známo, že veškeré obrazové a textové materiály na stránkách, na které jsem se rozhodnul vstoupit jsou chráněny autorským zákonem.

Jakékoli šíření obsahu nebo jeho částí bez předchozího písemného souhlasu provozovatele stránek je výslovně zakázáno.Jsem si vědom toho, že porušením některého z výše uvedených ustanovení se vystavuji riziku občanskoprávních sporů, případného i trestněprávního stíhání.

Potvrzením tohoto upozornění se již nebude upozornění na tomto počítači zobrazovat.

X

Přihlášení

Zapomněla jsi heslo?
Zašleme Ti nové na Tvou
emailovou adresu.