Sexualita handicapovaných. Tabu, které pomáhá rozpouštět sexuální asistence

19.03.2021 - 13:28
Sex
Autor: Tom
   Přečteno: 3230x
Sexualita handicapovaných. Tabu, které pomáhá rozpouštět sexuální asistence
Sexualita a sexuální chování jsou přirozené všem lidským bytostem. U handicapovaných osob je třeba přistupovat k těmto intimním tělesným potřebám se zvýšenou opatrností a respektem. Jak?

Sexualita handicapovaných. Tabu, které pomáhá rozpouštět sexuální asistence Sexualita a sexuální chování jsou přirozené všem lidským bytostem. U handicapovaných osob je třeba přistupovat k těmto intimním tělesným potřebám se zvýšenou opatrností a respektem. Přestože Česká republika nemá ve své legislativě sexualitu handicapovaných kodifikovanou tak pevně jako jiné oblasti jejich života, existuje řešení. Je jím sexuální asistence. Napsal Tom


Obsah:


Právo na intimitu a respektující přístup

sexualita postižených, sexuální asistence bezpasaka.cz 1

U lidí s handicapem rozlišujeme dvojí typ postižení.

 • Mentální - není vyvinuta nebo je poškozena část vědomí a vnímání.
 • Fyzické - je výrazně omezena funkčnost části či částí těla.

Oba typy omezení jsou v životě každého jedince značnou komplikací, což má v oblasti nejen sexuálního života své důsledky. 

 • U mentální dysfunkce se často hovoří o „dospělých dětech“ nebo naopak o sexuální hyperaktivitě. V obou případech se jedná o extrémní situace, které vybočují z běžných rámců obecně přijímaného sociálního chování.
 • V případě fyzického omezení může být u jedince ovlivněna schopnost vzrušit se, ejakulovat či vůbec sexuální akt provést (a to včetně sebeuspokojení).

Tak či tak je k člověku s postižením třeba přistupovat s respektem k němu samotnému i dané situaci. Zároveň je třeba si uvědomit, že potřeba tělesného kontaktu je nejen přirozená, ale i nezbytná pro zdravý tělesný i duševní vývoj a stav.


Sexualita není jen o sexu

sexualita postižených, sexuální asistence bezpasaka.cz

Sex a sexualita jsou jako pojmy často zaměňovány. Přitom se jedná o dvě rozdílné věci, které spolu sice souvisí, ale nejsou synonymem.

Sexualita je holistický prožitek intimity zahrnující i lidskou psychiku, zatímco sex je tělesným aktem.

Mít koitus, při kterém dojde k orgasmu nutně neznamená mít uspokojivě naplněnou sexualitu a opačně (ilustrativní v tomto směru může být například scéna stimulace ušních lalůčků ochrnutého hlavního hrdiny z filmu Nedotknutelní). 

Toto je třeba mít na zřeteli, když hovoříme o tělesném uspokojení osob s handicapem. Pokud má takový jedinec například poruchu erekce, neznamená to, že je z prožívání erotiky automaticky vyřazen a netýká se ho.


Komplikovaná lidská přirozenost

Lidská sexualita je velmi komplikovaná, neboť kromě čistě fyzického uspokojení a reprodukční funkce zahrnuje sexuální chování ještě další složky. Například touhu po intimním kontaktu s jinou lidskou bytostí (držení za ruku, hlazení), pocit sounáležitosti a opory, společný citový prožitek, sdílení a podobně. 

Sexualita je u každého člověka individuální, sexuální potřeby různě intenzivní a různým způsobem prožívané.

Jedná se o celospolečensky citlivé téma, s nímž je spojeno mnoho mýtů, stereotypů a předsudků.


Dva typy vztahů “s postižením”

sexualita postižených, sexuální asistence bezpasaka.cz 3

Hovoříme – li o tělesném uspokojení lidí s handicapem, nacházíme dva základní typy interakcí:
 • člověk s postižením x člověk bez postižení
 • člověk s postižením x člověk s postižením
Dle výzkumů dochází k prvnímu typu interakce častěji. Většinou tomu tak je v případě, že se jedná o osobu s lehkou až střední formou handicapu. Častěji je přitom v tomto vztahu postižený muž. To souvisí pravděpodobně s nutností značné dávky respektu a empatie v takovém nestandardním  vztahu, čehož jsou přirozeně více schopny ženy než muži. 


Erotika pod kontrolou a bez podpory

Lidé s postižením jsou do značné míry pod kontrolou ve všech oblastech svého života. Ať už jde o možnost volného pohybu, stravování či uzavírání partnerských svazků (zde mám na mysli především lidi mentálně postižené). 

Zatímco vozíčkáři či slepci lze pomoci dostat se z bodu A do bodu B, protože na to existují pomůcky hrazené z veřejného zdravotního systému či poskytované neziskovými organizacemi, u podpory sexuálního prožívání tomu tak není. 

Člověk, který potřebuje pomoc s naplněním základního lidského pudu, jež je tématem tohoto článku, zkrátka nemůže na Ministerstvu zdravotnictví zažádat o asistenta, který mu s tím pomůže. 

A to i přesto, že sexuální svobody jsou součástí Deklarace práv člověka a občana a platí tedy pro všechny občany států, které mají tuto deklaraci zakotvenou ve své ústavě.


Pomocnou ruku podává sexuální asistence

sexualita postižených, sexuální asistence bezpasaka.cz 4

Lucie Šídová, spoluzakladatelka společnosti Freya, z.s., jako první do Čech přinesla sexuální asistenci. V roce 2015 bylo proškoleno prvních 5 sexuálních asistentek a v roce 2019 dalších 13 asistentů a asistentek.

Sexuální asistence je placená služba, která pomáhá lidem se zdravotním znevýhodněním, seniorům a seniorkám, a jinak znevýhodněným lidem pracovat s jejich sexualitou a vztahy

Sexuální asistenci rozdělujeme na: 

 • aktivní – zde asistent(ka) přichází do přímého tělesného kontaktu s klientem a to od doteků přes hlazení až (výjimečně) po koitus
 • pasivní – zde má samotná asistence edukativní roli, kdy klientům ukazuje erotogenní zóny, učí je, jak si neublížit, jak navazovat a vést intimní vztahy, atd.

V zahraničí se v rámci služeb sexuální asistence můžeme setkat i s jiným označením, např. Körper Kontakt-Service (v překladu Servis tělesného kontaktu) nebo Surrogacy therapy (tedy náhradní partnerství).

Jak již bylo napsáno výše - pro styk s handicapovaným člověkem je nutné mít značně vyvinutý smysl pro empatii. To ale není zdaleka vše. Sexuální asistentky (ano častěji jsou to ženy, ačkoliv to není pravidlem) musí být velmi dobře vybaveny znalostmi o druhu postižení svého klienta, tak aby je nic nepřekvapilo a bylo tak zamezeno nežádoucí reakci asistenta. V neposlední řadě jsou pak trénovány na to, aby uměly poskytnout první pomoc.


TIPY

 • Jaké předpoklady jsou nutné k práci sexuálního asistenta/tky, jak vypadá náplň této nevšední profese nebo kdo nejčastěji tyto služby využívá si můžete přečíst v rozhovoru se sociální pracovnicí a školitelkou sexuálních asistentů ze sdružení Freya, Petrou Hamerníkovou ZDE.
 • Sexuální asistentky můžete nalézt i na webu Rozkoše bez rizika
 • Sexuální polohy, které vám mohou pomoci, pokud jste v nějakém směru tělesně omezeni najdete ZDE.
 • Podívejte se (nebo doporučte) na citlivě zpracovaný animovaný snímek O sexu, který vysvětluje osobám s mentálním postižením jejich sexualitu. 

 

Mohlo by vás zajímat:

Exkluzivní rozhovor: Sexuální život mladého muže upoutaného na vozík

Luxusní společnice 21. století - novoroční superrozhovor s Lucií Hříšnou

Rozhovor o polyamorii aneb jaké to je, když milujete více partnerů

Rozhovor o opravdovém partnerském BDSM

 

 

      banner bezpasaka.cz   

 

porn banner bezpasaka.cz

 

banner holky na sex bezpasaka

© Bezpasaka.cz

Zaujal Tě článek? Dej mu svůj LIKE. A poděl se s ostaními.

   Sdílej článek na fb
autor
Autor: Tom
Narodil jsem se v osmdesátých a vyrůstal v devadesátých letech. Na poli osobního nastavení jsem konzervativní a staromilský. Snad i proto jsem vystudoval dějiny. Nikdy jsem se tím ale neživil.

Ve všech oblastech mého života se projevuje to, že mám rád hry, hraní a objevování nových věcí. Mám rád, když chlap je chlap a žena je žena.
Pro vložení komentáře k článku se přihlas nebo nejdříve zaregistruj.

Podobné články

Nová nemovitost

12.05.2021 - 00:00

Pták mi zmizel v její mokré kundě až po koule a začal jsem tvrdě přirážet. O žádné romantice nechtěla v tu chvíli slyšet.

Zobrazit článek

Podcast bezpasáka 21.díl: Jak skloubit sport, podnikání a rodinu

11.05.2021 - 00:00

Jak sport podporuje naše podnikání? Co nás motivuje. Máme strategii? Cíle? Shodneme se spolu na tom, kdy a jak často běhat?

Zobrazit článek

Krátkodobý pronájem

05.05.2021 - 06:30

Polštářky svých prstů mi dráždila obnažený žalud. Rukou jsem jí vklouznul mezi nohy. Přes šortky jsem ji škrabkal na pipince.

Zobrazit článek

Podcast Bezpasáka 20.díl: Žena vs. muž. Iva vs. Kryštof

04.05.2021 - 08:00

Ženská a mužská role. Dvě pohlaví, Mars a Venuše.

Zobrazit článek