Sexuální trendy se mění. Začíná převládat polyamorie a polygamie
13.12.2019 - 09:30
Aktuality
Autor: Jakub
   Přečteno: 3241x
Sexuální trendy se mění. Začíná převládat polyamorie a polygamie
Sex, magické to slovo. Sex, sex, sex. Naše společnost je doslova tímto pojmem přesycená a stejně to vypadá, že stále nemá dost. To, co kdysi lidem přišlo hodně, je pro řadu z nás dnes úplně málo a chceme víc! Je to dobře nebo špatně? Jakým směrem se vlastně naše sexualita ubírá?

Sexuální trendy se mění. Začíná převládat polyamorie a polygamie Sex, magické to slovo. Sex, sex, sex. Naše společnost je doslova tímto pojmem přesycená a stejně to vypadá, že stále nemá dost. To, co kdysi lidem přišlo hodně, je pro řadu z nás dnes úplně málo a chceme víc! Je to dobře nebo špatně? Jakým směrem se vlastně naše sexualita ubírá?

Obsah:

Sexuální monogamie je pouze kulturní záležitostí

Historicky sexuální trendy ovlivňovalo náboženství bezpasaka.cz

Monogamie není a nikdy ani nebyla lidskou přirozeností, ale kulturně vzniklou zvyklostí, která popírá základní přirozené sexuální potřeby v nás. Pro člověka byla vždy základní sexuální jednotkou jeho tlupa, jeho kmen. Pevné manželské svazky přišly až okolo roku 1000 na základě zavedení Benšem Ben Judou, který cítil, že se svět ocitá v nebezpečí. V jeho pojetí bylo přežití nastávající krize mnohem snadnější v páru – dvojici, která o sebe pečuje, nežli v tlupě (kmeni, rodině), kde je na sobě závislých více členů.

Pokud se podíváme do přírody k našim příbuzným, primátům Bonobo, zjistíme, že jejich sexuální chování přesně reflektuje a odpovídá lidské sexualitě v dávné minulosti. Členové tlup těchto šimpanzů jsou geneticky velmi podobní člověku (99.5 %). Podobnost je až natolik vysoká, že lidské ženy jsou schopné číst emoce ve tváři samců tohoto rodu. Bonobo také berou sex jako zábavu, často mění různé polohy, objímají se, dávají si polibky apod. V oblasti sexuálního prožitku jsou tedy lidem velmi blízcí.

Hlavní rozdíl v sexu však nastává v oblasti jeho dostupnosti a výběru. Bonobo žijí jako tlupa, všichni se zde páří mezi sebou. Pokud má samec potomky, stará se o ně, ale nic mu nebrání v navazování nových sexuálních styků. To samé platí i pro samici, ta má také možnost si vždy vybrat samce, se kterým chce kopulovat. V sexuálním chování šimpanzů Bonobo panuje značná svoboda a promiskuita. O nás lidech se to samé říci nedá. Proč?

Když se nižší třída snaží napodobovat tu vyšší

Kromě náboženství určovala sexuální trendy i šlechta bezpasaka.cz

Ve středověku bylo monogamní manželství převážně doménou šlechty, která se snažila o šlechtění své vlastní krve. Tato vyšší třída obyvatel věřila, že křížení se se špínou (dělnická třída) přinese jejich rodu pouze destrukci a tragédii. Z tohoto důvodu si šlechta vedla dlouhé a rozsáhlé rodokmeny, díky kterým se také mnohem snáze uplatňovala legislativa, co se dědictví a daní týče.

V roce 1563 bylo na tridentském koncilu schváleno manželství jakožto věrnostní svazek a do oblasti sexuality se vložilo náboženství, které se snažilo populaci sexuálně vychovat. My jakožto dědicové křesťanské kultury sdílíme i tyto manželské hodnoty a většina z nás monogamii bezvýhradně přijímá, přičemž sami bojujeme se svou vlastní polygamní přirozeností. V jiných státech na východě, se kterými nemáme takovou náboženskou a historickou shodu, mají vyšší toleranci polygamního způsobu života. Příkladem může být Korea, kde je zcela běžné, že zaměstnavatel platí svým zaměstnancům návštěvu podniků pro pány.

O monogamii se již mnohokrát v minulosti rozmluvil i známý český gynekolog a sexuolog - Radim Uzel. Dle něj je naprosto běžné, že muži mají ze své přirozenosti větší tendence k polygamii jako takové. Roli zde v zásadě hraje biologická rozdílnost mezi mužem a ženou. Zatímco muž může být během pár let otcem několika stovek dětí, žena nikoliv. Pro muže je podstatné roznášet svůj genetický a biologický potenciál a po oplodnění jedné ženy, může metaforicky udělat pár kroků a oplodnit další. Ženu místo toho po oplodnění čeká 9měsíční těhotenství, porod, šestinedělí a několikaletá výchova potomka. Pro ženu sperma během těhotenství zkrátka přestává mít smysl. Proto si ženy muže spíše vybírají a pečlivě zvažují, s kým otěhotní, zatímco muži mají tendence jít pod každou kolemjdoucí sukni.

Dobře, nyní již chápeme a rozumíme monogamii, která je ve společnosti na ústupu. O čem ale je nově přicházející polyamorie?

Víc citů i rozkoše

Moderní sexuální trendy tu historicky ještě nikdy nebyly bezpasaka.cz

Polyamorie je často špatně chápána. Většina lidí má za to, že polyamorie je pouze o navazování sexuálních styků s větším množstvím lidí, ale právě že o tom to vůbec není. Název polyamorie vychází z latinského slova Amor znamenající lásku. Polyamorie tedy ve své podstatě je stav, kdy je jedinec zamilován do vícera lidí, se kterými má paralelní vztahy.

Mnoho lidí, převážně žen, tvrdí, že něco takového není možné. Milovat lze přece pouze jednoho člověka, cokoliv ostatního láska není.  Ano z řady vědeckých výzkumů bylo zjištěno, že ženy už jen z podstaty svého způsobu reprodukce nemají takové možnosti emocionálních pletek s více muži naráz, zatímco muži toho ve většině případů vůči ženám schopni jsou. Jak jsme již poukázali v předchozích kapitolách, muži jsou biologicky spíš stavěni na navazování mnoha sexuálních styků a sexualita jako taková je silně spojená s psychikou a emocemi jak u mužů, tak i žen.

K tomu všemu je již delší dobu známo, že ženy berou sex jako více emocionální záležitost a otevření sebe sama někomu. Muži to tak nevnímají a sex a city dokáži většinou snadno oddělit, i když také preferují a jsou rádi, když mají s ženou, se kterou souloží, pozitivní zamilovaný vztah. Když si tedy spočítáme u žen menší schopnost investovat city do vícera vztahů a zároveň silné spojení sexu s city, jasně z toho vyplývá, že ženy skutečně nemají takovou potřebu promiskuity ani polyamorie jako muži. Mimo to ženy ke všemu berou koupi květiny jako mnohem větší projev lásky než sex, zatímco muži to mají naopak. Muži to prostě v tomto polyamorickém ohledu mají prostě snazší než ženy.

Nejde o dělení lásky, ale dělení pozornosti

Polyamorie jakožto sexuální trend nemusí vžy zlomit srdce bezpasaka.cz

Když dnes muž přijde za partnerkou s tím, že by nejraději souložil s jinou (další) nebo nedej bože, že se do nějaké jiné (další) zamiloval, hoří střecha. Ovšem to, co ženu trápí je převážně ztráta pozornosti a s tím souvisejících investic ze strany muže. Žena si zkrátka přijde jako květinka, která již nadále nebude opečovávaná a jediné, co ji bude zbývat, bude uschnout. Avšak je tomu skutečně tak?

Na základě této filozofie by měli mít rodiče vždy pouze jedno dítě. Další potomek jednoznačně bude odvádět od prvního dítěte pozornost pryč a to bude trpět. A přece se tak neděje. Alespoň takto argumentuje řada polyamoriků. Pro rodiče je každé další dítě uspokojením, pokud si jej mohou dovolit. Samozřejmě, často drásá nervy, ale stejně by rodiče za své děti položili život. Rodičům prostě nepřijde, že by lásku dělili.  

Muž spíše než žena dokáže tuto filozofii polyamorie pochopit a jak jsme již zmínili, je to dáno spíše biologicky rozdílnou úlohou v reprodukčním cyklu. Pro ženu je citová investice do muže/vztahu zkrátka důležitější a podstatnější. Polyamorie tedy skutečně možná je, ale spíše pro muže, avšak je jí nakloněno i čím dál tím více žen. Jak to?

Sexuální trendy pro rok 2019 se nesou v duchu svobody

Moderní lidé, hlavně mladší generace, mají velmi svobodný přístup k sexu bezpasaka.cz

Obecně, kdo nebo co vlastně udává trendy? V mnoha případech je to buď nějaká známá nebo vysoce originální osobnost, firma, společnost či sdružení. Naše západní kultura je silně ovlivněná čímkoliv, co nám prezentují celebrity a influenceři. Proto, když si nějaká slavná osobnost jako Kody Brown řekne, že bude polyamorní a ještě se tím bude chlubit, společnost na to bude reagovat.

Kody Brown je aktuálně silný influencerem v USA a momentálně žije se 4 ženami v paralelním vztahu a ještě se tím chlubí ve své televizní show. Nejen díky němu, ale i dalším podobným osobnostem se dnes trend polyamorie dostává do popředí sexuálních trendů asi jako BDSM praktiky v roce 2015 po vydání filmu Padesát odstínů šedi.

Lidé i v Česku jsou v oblasti sexu aktuálně stále otevřenější. S nástupem feminismu a emancipace žen, si ženy čím dál tím víc věří. Častokrát mají lepší kariéru, práci i výdělky než muži a jejich zájem o rodinný život je zkrátka menší. To vede k tomu, že si sami vyhledávají milence pro krátkodobý vztah, nežli muže, se kterým jako manželé dožijí do konce svého života. A časté střídání partnerů je velice blízko k většímu množství paralelních vztahů. Polyamorie je tedy velice aktuální téma a nic nenasvědčuje tomu, že by se to v budoucnosti mělo změnit, avšak nelze hovořit o návratu ke kořenům. Tlupa, jakožto základní sexuální jednotka, u lidí již existovat nejspíš nebude.

Sex se silikonovou pannou? Již teď, již dnes

Silikonové panny jsou naprosto originálním sexuálním trendem bezpasaka.cz

Dalším trendem v lidské sexualitě se aktuálně stává stále vyhledávanější styk s realistickou silikonovou pannou. Ta dokáže svým uživatelům poskytnout řadu výhod a množství zájemců o tyto výhody i způsob sexu neustále narůstá. Nejedná se totiž o nevěru. Řada sexuologů a odborníků, jako je například Zlatko Pastor, odhaduje, že za 20 let již nebude moderního muže, který by sex s takovou pannou neměl.

Jestli vás teď napadá věta typu – tohle je opět novinka, která se týká pouze zahraničí - není tomu tak. Pannu si může každý zakoupit i od českého prodejce Naughty Harbor.

Ano, lidská sexualita se neustále vyvíjí a díky moderním technologiím i vzrůstající kvalitě života už přestává být sex pouze jako nástrojem k plození dětí, ale hlavně zábavou a společenskou činností. Tak na co čekat?

© Bezpasaka.cz

Staň se i ty tvůrcem/autorem blogu Bezpasaka.cz. Baví Tě psát a sex je tvoje oblíbené téma? Napiš...

Mohlo by Tě zajímat:

Úvod do BDSM světa

Rozhovor o polyamorii

Vize prvního a největšího blogu o sexu a zdraví | Bezpasaka.cz/BLOG

Psychologie sexuální přitažlivosti. Jak přemýšlí pravý lovec?

Zaujal Tě článek? Dej mu svůj LIKE. A poděl se s ostaními.

   Sdílej článek na fb
autor
Autor: Jakub
Miluji sport. Bavíme mě překonávání vlastních hranic a vybíjení se při fyzických aktivitách. Sex je pro mě další fyzickou aktivitou, která si zaslouží své místo slávy v mém copywriterském portfoliu.

Ať už se jedná o rady a tipy, erotiku s humorem, legislativu v oblasti prostituce nebo podrobný návod, jak být lepší verzí sebe sama, vždy se snažím vám čtenářům přinést to nejlepší. Vážím si vás a jsem rád, že se mohu společně s ostatními redaktory podílet na tvorbě bezpasáka, nejlepšího blogu o erotice v ČR.
Pro vložení komentáře k článku se přihlas nebo nejdříve zaregistruj.
b

Podobné články

5 VR erotických her, které vás dostanou do varu

05.03.2021 - 00:00

Ochutnej vzrušující VR sex. Z našich tipů si určitě vybereš!

Zobrazit článek

Páteční večer

04.03.2021 - 07:00

Okamžitě jsem se svlékl a namazal zadek gelem, nasadil smeták a už jsem jel jak fretka.

Zobrazit článek

Staň se alfa samcem. Jak svést každou ženu?

03.03.2021 - 00:00

Nejdřív musíte zjistit, jak nejefektivněji svádět. Co dokáže zapůsobit na první dobrou?

Zobrazit článek