Ochrana osobních údajů
Tyto zásady ochrany osobních údajů (dále jen "Zásady") jsou nedílnou součástí obchodních podmínek společnosti PD & KK s.r.o. s.r.o., se sídlem V Hliníkách 1377, Chrudim, 537 01, zapsané u Městského soudu v Hradci Králové oddíl C vložka 38649 (dále jen „společnost PD & KK sro“). Společnost PD & KK s.r.o.  dbá na ochranu Vašich osobních údajů v souladu s platnou a účinnou legislativou, kterou od 25. 5. 2018 představuje zejména Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen „Nařízení”).

Společnost PD & KK s.r.o. je provozovatelem webových stránek bezpasaka.cz, broskvicky.cz, erotikon.cz a dalších (dále jen "Weby"), prostřednictvím kterých poskytuje své služby (dále jen "Služby"). Zásady se vztahují na všechny osobní údaje zpracovávané společností PD & KK s.r.o. na základě plnění smluvního vztahu, právní povinnosti, oprávněného zájmu nebo uděleného souhlasu, a to prostřednictvím webu společnosti PD & KK s.r.o.. Zásady popisují způsoby využívání a ochrany osobních údajů ze strany společnosti PD & KK s.r.o..

Společnost PD & KK s.r.o. může měnit a doplňovat tyto Zásady kdykoli umístěním revidované verze na webu a taková změna a doplnění nabude účinnost k datu takového umístění.

SPRÁVCE A JEHO KONTAKTNÍ ÚDAJE

1. Správcem osobních údajů ve smyslu čl. 4 odst. 7 Nařízení je společnost PD & KK s.r.o..
2. Veškerou komunikaci týkající se ochrany osobních údajů, či upozornění na porušení práv, zasílejte prostřednictvím emailové adresy společnosti PD & KK s.r.o. na info@bezpasaka.cz nebo na poštovní adresu: V Hliníkách 1377, Chrudim, 537 01.
Společnost PD & KK s.r.o. nejmenovala pověřence pro ochranu osobních údajů ve smyslu čl. 37 Nařízení.

OSOBNÍ ÚDAJE, KTERÉ SPOLEČNOST PD & KK s.r.o. ZPRACOVÁVÁ

1. Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě. Identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.
2. Při poskytování Služeb pomáhají společnosti PD & KK s.r.o. tzv. cookies a internetové beacons. Jejich podrobnější vymezení, druhy a účely jejich užívání společností PD & KK s.r.o. naleznete v Zásadách níže.

ZPRACOVÁVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ PRO PLNĚNÍ SMLUVNÍHO VZTAHU

1. V případě Vaší registrace jakožto uživatele Služeb jsou osobní údaje zpracovávány v souladu s ustanovením čl. 6, odst. 1., písm. b) Nařízení - poskytnutí osobních údajů nezbytným požadavkem pro splnění smlouvy nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na žádost subjektu údajů. Bez poskytnutí osobních údajů není možné uskutečnit předsmluvní jednání, smlouvu uzavřít či jí ze strany společnosti PD & KK s.r.o. plnit.

ÚČELY ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

1. Společnost PD & KK s.r.o. zpracovává Vaše osobní údaje k následujícím účelům:
 • předsmluvního jednání;
 • plnění smluvního vztahu (vztah mezi Vámi a společností PD & KK s.r.o., který vznikl registrací uživatele Služeb);
 • správa uživatelských účtů (tj. zejména vyhovění Vaší žádosti o Službu, založení Vašeho účtu, správa Vašeho účtu a zajištění Vašeho přístupu ke Službě a k jejím aktualizacím);
 • kontaktování za účelem řešení problémů souvisejících s využíváním Služby nebo webu;
 • zaslání informace o Službě (tj. potvrzení, oznámení, aktualizace a podpůrná a administrativní sdělení);
 • zobrazování reklam na základě Vašeho zájmu;
 • plnění zákonných povinností společnosti PD & KK s.r.o.

UDĚLENÍ SOUHLASU

1. Souhlas udělený společnosti PD & KK s.r.o. se zpracováním Vašich osobních údajů máte právo kdykoliv odvolat, a to prostřednictvím emailu zaslaného na emailovou adresu společnosti PD & KK s.r.o. info@bezpasaka.cz s uvedením Vašeho jména, příjmení a adresy z důvodu Vaší identifikace. Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování vycházející ze souhlasu, který byl dán před jeho odvoláním.

POSKYTOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ TŘETÍM OSOBÁM

1. Příjemci Vašich osobních údajů jsou dodavatelé, poradci a jiní poskytovatelé služeb, kteří spolupracují se společností PD & KK s.r.o.. Tyto třetí osoby potřebují přístup k Vašim údajům, aby mohli vykonávat svou činnost. Společnost PD & KK s.r.o. v současnosti spolupracuje s Robert Hlobílek, ELINE web s.r.o.

2. Společnost PD & KK s.r.o. bez Vašeho souhlasu neposkytuje Vaše osobní údaje jiným třetím osobám než výše uvedeným, ani je nesdílí s jinými osobami nebo nespřízněnými společnostmi, s výjimkou těchto případů:
 • dodržování právních předpisů nebo v reakci na požadavky právních předpisů;
 • ochrana práv a majetku společnosti PD & KK s.r.o., jejích zástupců, uživatelů a jiných osob, zejména za účelem vymáhání jejích smluv, zásad a uživatelských podmínek a v naléhavých případech na ochranu vlastní bezpečnosti společnosti PD & KK s.r.o., uživatelů jejích služeb nebo jakékoli jiné osoby;
 • v souvislosti s jakoukoli fúzí, prodejem majetku společnosti, financováním nebo nabytím všech nebo části podniku společnosti PD & KK s.r.o. ze strany jiné společnosti nebo v průběhu takového procesu.
3. Společnost PD & KK s.r.o. nepředá Vaše osobní údaje bez Vašeho souhlasu do třetí země nebo mezinárodní organizaci, pokud to není nezbytné pro plnění smlouvy mezi Vámi a společností PD & KK s.r.o. nebo taková povinnost nevyplývá pro společnost PD & KK s.r.o. ze zákona.
4. Společnost PD & KK s.r.o. bez Vašeho souhlasu neposkytuje žádné osobní údaje shromážděné prostřednictvím webu nebo Služby třetím osobám pro účely přímého marketingu.

PRÁVA SUBJEKTU ÚDAJŮ

Jako subjekt údajů dle GDPR, jehož osobní údaje jsou zpracovávány, máte níže uvedená práva, které můžete kdykoliv uplatnit. Jedná se o:
 • právo na přístup ke svým osobním údajům (tj. právo získat informace, zda jsou Vaše údaje zpracovávány, a pokud ano, tak máte právo k nim získat přístup);
 • právo na opravu osobních údajů (tj. žádat opravu pokud zjistíte, že společnost PD & KK s.r.o. zpracovává nepřesné nebo nepravdivé údaje);
 • právo požadovat vysvětlení (tj. pokud máte podezření, že zpracování osobních údajů narušuje ochranu Vašeho osobního a soukromého života nebo dochází ke zpracování v rozporu s právními předpisy);
 • právo na omezení zpracování osobních údajů (tj. právo požadovat dočasné omezení zpracovávání Vašich osobních údajů);
 • právo na výmaz osobních údajů (tj. v případě pokud Vaše údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly zpracovávány);
 • právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů (společnost PD & KK s.r.o. je povinna prokázat, že existuje závažný oprávněný důvod pro zpracování osobních údajů, který převažuje nad Vašimi zájmy nebo právy a svobodami);
 • právo na přenositelnost údajů (tj. právo požadovat, aby Vaše údaje dostala třetí osoba);
 • právo kdykoliv odvolat souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů;
 • právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů (tj. v případě, že se domníváte, že bylo porušeno Vaše právo na ochranu osobních údajů).

BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ A SDĚLENÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

1. Společnost PD & KK s.r.o. uchovává Vaše osobní údaje v souladu s nejvyššími bezpečnostními standardy, prostřednictvím široké škály bezpečnostních opatření, včetně šifrovacích a ověřovacích nástrojů, aby zabránila neoprávněnému přístupu, pozměnění, zveřejnění nebo zničení Vašich osobních údajů a zachovávala jejich utajení. Vaše osobní údaje jsou chráněny firewally a jsou přístupné pouze omezenému počtu osob, které jsou povinny uchovávat tyto údaje v tajnosti.

DOBA ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

1. Osobní údaje budou společností PD & KK s.r.o. zpracovávány v případě zpracovávání osobních údajů na základě registrace - po dobu registrace.
2. Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů společnost PD & KK s.r.o. osobní údaje vymaže.

COOKIES A INTERNETOVÉ BEACONS

1. Během návštěvy webových stránek automaticky umístíme na Váš počítač jeden (případně více) souborů cookies, které jsou využívány především pro zvýšení Vašeho komfortu při používání našich webových stránek.
2. Cookies jsou malé textové soubory ukládané do Vašeho počítače nebo mobilního zařízení při návštěvě internetových stránek. Napomáhají pamatovat si Vaše aktivity a preference po určitou dobu, abyste je nemuseli znovu vkládat, když se na stránky vracíte, nebo přecházíte ze stránky na stránku. Mimo jiné jsou využívány pro účely optimalizace poskytovaných služeb prostřednictvím těchto webových stránek nebo k návštěvnické analytice.
3. V případě, že chcete odmítnout nebo odstranit všechny soubory cookies, můžete to provést ve Vašem prohlížeči. Odmítnutí souborů cookies však bude mít negativní vliv na použitelnost nejen našeho webu, ale i všech ostatních. Doporučujeme pro Váš uživatelský komfort povolit soubory cookies při návštěvě těchto webových stránek.

Blog

blog

Největší blog o erotice, zdraví a sexu v Čechách

Vše o erotice a sexu. Otevřeně a bez předsudků. Pravidelná porce erotických povídek, exkluzivních rozhovorů, recenzí, novinek a tipů ze světa zdraví a sexu.

Podcast Bezpasáka 24.díl: S pornoherečkou Zuzu Sweet o erotice, podnikání a cestování

22.06.2021 - 08:00Iva

Nahlédněte s námi do světa pornobranže s charismatickou Zuzu Sweet.

Zobrazit článek

Ovladač

23.06.2021 - 06:46seluk

V tu chvíli jsem už měl pěkně tvrdý penis, a tak jsem ho vytáhl a chtěl odložit ovladač, když jsem si všiml, že na displeji svítí hláška “vyber postavu”.

Zobrazit článek

Ten s nekonečnou výdrží

16.06.2021 - 06:32LuPo

Třásla se v mohutné vlně orgasmického vzrušení a prosila, ať hlavici oddělá, protože v té chvíli to bylo extrémně silné, skoro až nepříjemné.

Zobrazit článek

Byl to jen sen?

09.06.2021 - 18:13Zapeklpekl

Za malou chvilku už pevně stiskneš svou ručku stehny a vykřikneš slastí, zatímco Tvé zpocené tělo se krásně zmítá vlnami rozkoše, v kundičce Ti nádherně pulsuje a Ty se cítíš krásně udělaná…

Zobrazit článek
×

Měj přehled o novinkách!

Buď mezi prvními, kdo ví o nových holkách a novinkách na webu. Odebírej nejčerstvější informace! 

Odebírat novinky