Souhlas se zpracováním osobních údajů
Uděluji tímto společnosti PD & KK s.r.o., IČ: 057 24 031, se sídlem V Hliníkách 1377, Chrudim IV, 537 01 Chrudim, společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 38649, jakožto správci osobních údajů (dále jen „SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ“) souhlas se zpracováním mých osobních údajů v následujícím rozsahu a pro účely, jak jsou uvedeny níže:

Rozsah zpracovávaných údajů:
• emailová adresa

Účel zpracování:
• zařazení do databáze klientů Správce
• zasílání obchodních sdělení Správce prostřednictvím emailu
• provádění marketingových průzkumů a vyhodnocování chování klientů Správce

Právní základ zpracovávaných údajů:
• Váš souhlas

Doba zpracování výše uvedených osobních údajů je pět let ode dne udělení tohoto souhlasu nebo do doby odvolání tohoto souhlasu.

Osobní údaje bude zpracovávat zejména Správce. Dále mohou být osobní údaje Správcem zpřístupněny osobám, které poskytují Správci služby v pozici zpracovatele osobních údajů (IT subjekty, subjekt zajišťující účetnictví, poskytovatelé marketingové platformy, prostřednictvím, které dochází k rozesílání newsletterů a jiných obchodních sdělení apod.).

Osobní údaje nejsou předávány do zemí mimo EU a EHP, ani mezinárodním organizacím

Beru na vědomí, že mohu tento svůj souhlas se zpracováním osobních údajů kdykoliv odvolat, a to prostřednictvím e-mailu zaslaného na e-mailovou adresu: [email protected]

Současně prohlašuji, že jsem byl Správcem informován o všech svých právech souvisejících se zpracováním mých osobních údajů, kterými jsou:
  1. právo požádat Správce o informaci týkající se zpracování mých osobních údajů, přičemž první poskytnutí je bezplatné, za další poskytnutí pak může Správce požadovat přiměřenou úhradu nákladů;
  2. právo na opravu nebo doplnění nepřesných či neúplných osobních údajů;
  3. právo na výmaz osobních údajů, pokud (i) již nejsou potřebné pro účely, pro něž byly zpracovány, (ii) zpracování je protiprávní, (iii) vznesu-li námitky proti zpracování a zároveň neexistují žádné oprávněné důvody pro zpracování, nebo (iv) je-li to uloženo zákonnou povinností;
  4. právo na omezení zpracování osobních údajů, dokud se nevyřeší sporné otázky ohledně mých osobních údajů;
  5. právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů pro účely přímého marketingu, což bude mít za následek, že mé osobní údaje nebudou již pro tyto účely zpracovávány; a
  6. právo podat stížnost k Úřadu pro ochranu osobních údajů.
Beru na vědomí a seznámil jsem se s dodatečnými informacemi ve smyslu čl. 13 a čl. 14 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů, které jsou dostupné na webových stránkách Správce www.bezpasaka.cz 
Rovněž beru na vědomí, že veškerá výše uvedená práva mohu uplatnit u Správce písemně prostřednictvím doporučeného dopisu zaslaného na adresu jeho sídla nebo elektronicky na e-mailovou adresu [email protected]

Blog

blog

Největší blog o erotice, zdraví a sexu v Čechách

Vše o erotice a sexu. Otevřeně a bez předsudků. Pravidelná porce erotických povídek, exkluzivních rozhovorů, recenzí, novinek a tipů ze světa zdraví a sexu.

Utajené překvapení v sobě

22.09.2021 - 06:00liborfist

Říkal jsem si, že ho do mě nemůže dostat, ten žalud je fakt široký, nahnul se zase nade mě, svůj penis přiložil na mojí hodně nadrženou díru, mé nohy jsem měl u své hlavy, které držel a koukal mi vzrušeně do očí.

Zobrazit článek

Trest pro Barboru

15.09.2021 - 06:00zel.raul

Vzal do ruky můj bič, a i když jsem mu v očích poznal, že se mu nechce, začal vyplácet Barbořinu prdel. Byl jsem vzrušený.

Zobrazit článek

Čokoládové hraní

13.09.2021 - 00:00Tan Man

Nadsedneš, čůrák vyjede z tvé rozmrdané umazané prdelky, lehce a opatrně se zhoupneš a vklouzne do kundy…

Zobrazit článek

Na lovu

08.09.2021 - 06:00Ratspeaker

Když na něj z pod sukně vykoukla její štěrbinka ozdobená nahoře úzkým proužkem, bylo na něm vidět, jak nasucho polknul. Martina se zasmála a laškovně se kousla do rtu.

Zobrazit článek
×

Měj přehled o novinkách!

Buď mezi prvními, kdo ví o nových holkách a novinkách na webu. Odebírej nejčerstvější informace! 

Odebírat novinky